Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

Beplantning - Professionel pleje af grønne anlæg

Den korrekte pleje og udførelse af beplantning afhænger af flere faktorer. Vi afstemmer altid med jer, hvilket udtryk I ønsker, og hvilke behov I har. Med vores professionelle ekspertise kan i roligt overlade jeres grønne områder i Coors hænder og koncentrere jer om virksomhedens kerneopgaver.

Grønne buske, der er blevet plejet af en Coor ansat

De grønne områder på jeres ejendom kan forekomme som en stor grøn flade når væksten er på sit højeste. Plejen er vidt forskellig alt efter om vi taler om træer, buske, flader af samme art og ikke mindst hække. Her kan I se, hvilke ydelser vi typisk udfører på vores kunders grønne arealer;

Træer

 • Beskæring 
 • Fritrumsbeskæring 
 • Kroneløft 
 • Vanding 
 • Tilsyn (sygdom, svamp, skader) 

Hække 

 • Klipning
 • Friholdelse for aggressorer 
 • Ukrudtsbekæmpelse 
 • Gødskning 
 • Klip af årsvækst

Bunddækkende buske 

 • Klipning 
 • Friholdelse for aggresorer
 • Ukrudtsbekæmpelse 
 • Gødskning 

Busket og bede 

 • Fjernelse af ukrudt 
 • Døde og visne grene fjernes 
 • Vanding 
 • Behandling af angreb ved fx. bladlus 

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvad der er den optimale løsning for jeres virksomhed.