Sprog / Websted

Languages

Change site

Biodiversitet på grønne erhvervsarealer - Coor hjælper jer i gang

Biodiversitet er en udfordring i hele verden. Derfor støtter vi naturligvis op, når vores kunder ønsker at gøre en indsats for at bevare bierne.

Blomster er plantet for at beskytte bier | Coor

I Coor arbejder vi aktivt med FN's verdensmål, så vi kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden. For os rimer bæredygtig på mange ting – fx ”bi-dygtig”. Det betyder, at vi laver løsninger, som indtænker bier i byrummet, så vi bevarer diversiteten. For mange af vores kunder har vi derfor lavet områder, der er beplantet med bi-venlige blomster.

Ved bistaderne etableres et areal med træer, buske og blomster, som er ”bivenlige”. Det hjælper vi i Coor naturligvis med. For Facility Management er også at tænke på biodiversitet og understøtte arbejdet for, at bierne har et sted at være.