Sprog / Websted

Languages

Change site

VELUX Group reducerer energiforbrug med 8 % via hjælp fra Coor

42 nye målestationer erstatter nu manuel aflæsning af energiforbruget på VELUX Groups hovedkontor i Hørsholm. Coor har planlagt og implementeret et nyt ejendomssystem, der genererer en årlig energibesparelse på 8% for VELUX-gruppen med 20% opnået fra ventilationssystemet alene.

Årets fjerde og sidste kvartal er højsæson for CSR-rapporter og grønne konti. Dette betyder, at mange virksomheder analyserer årets energiforbrug, og gennemgår fremtidige muligheder for at øge effektiviteten af ​​deres energiforbrug i transport og bygninger.

Der er flere årsager til den øgede brug af denne form for analyse. Mens lovmæssige krav til rapportering om energiforbrug og klimaftryk er blevet strengere, forsøger mange virksomheder også at udnytte de miljømæssige gevinster og omkostningsbesparelser, der kan være ved energioptimering. Leverandører, der medtænker klima, miljø og bæredygtighed er samtidigt efterspurgt, og grøn rådgivning er blevet en konkurrencefordel.

Målet er 50% reduktion af energiforbruget

Et selskab, der holder øje med den seneste teknologiske udvikling og som altid er på udkig efter optimeringsmuligheder, er danske VELUX Group. Virksomheden er en af ​​verdens største producenter af vinduer og døre med lavenergi.

”Vi udvikler løsninger, der bidrager til at reducere energiforbruget i bygninger. Det betyder, at det kun er naturligt for os at være i spidsen for energioptimering i vores egne bygninger”, kommenterede Eric Martin, leder af globale faciliteter hos VELUX Group. VELUX Group har præsenteret en ambitiøs 2020-plan, der sigter mod at reducere virksomhedens energiforbrug med 50% i forhold til år 2007. Som en del af planen er der installeret 42 målestationer for energiforbruget på virksomhedens kontorer i Hørsholm.

”Det er ikke kun vores medarbejdere, der skal lade grøn tænkning styre deres opførsel ved at lukke vinduer, slukke for strømmen og ligende. Som virksomhed investerer vi også i systemer og teknologiske løsninger, der bidrager til at nå de ambitiøse mål, vi har sat os.”, forklarer Eric Martin.

Ændret adfærd og ny teknologi

I 2014 indgik VELUX Group et samarbejde med Coor, der dækker omkring 20 millioner kvadratmeters offentlige og privatejede erhvervsejendomme i hele Norden. Efter at have undersøgt VELUX Groups ejendomsbesiddelse, fremsatte Coor en række anbefalinger med det formål at optimere koncernens hovedkontor i Hørsholm.

”Et element i ejendommens energiforbrug kan reduceres ved at opfordre de mennesker, der tilbringer tid i bygningen, til at ændre deres adfærd. Dette er åbenlyst nødvendigt at påpege, da det genererer omkostningsgevinster for både virksomheden og miljøet. En anden vigtig foranstaltning, der både er effektiv og i øjeblikket relativt billig, stammer fra intelligent teknologi og ejendomssystemer, som giver helt nye muligheder på markedet.”, kommenterede afdelingschef Thomas Fog hos Coor Property, der håndterer ejendomsdrift og energioptimering til Coors kunder.

Klassiske udfordringer i ældre ejendomme

De udfordringer og forhold, som VELUX Group står over for, adskiller sig ikke væsentligt fra mange andre ældre ejendomme, hvor Coor er ansvarlig for at optimere driften. Forbrugsdata samles i en eller to hovedmålestationer leveret af elselskabet. Dette giver ledelse og rådgivere historiske og differentierede data, som derefter kan evalueres med henblik på optimering. 

”Udfordringen er, at målestationer præsenterer det samlede energiforbrug, herunder ventilation, it-serverhaller, belysning samt drift af kantiner og restauranter. Dette betyder, at vi ikke er i stand til at gennemgå brugsniveauer for individuelle enheder. Det giver nogle større udfordringer for større virksomheder, som nu kræves at kunne dokumentere de økonomiske omkostninger forbundet med deres miljøpåvirkning. Herunder gælder det, at hvis afgifterne ikke fremlægges nøjagtigt, kan virksomhederne ende med bøder på millioner. Det betyder derfor, at det er vigtigt at holde styr på rapporteringen, ”kommenterede Sigurd Nielsen, driftsleder hos Coor med ansvar for VELUX-kontrakten på Sjælland.

Moderne teknologi erstatter håndskrevne tidsplaner

De månedlige manuelle strømforbrugsmålinger fra hovedmålestationer giver et indblik i energiforbruget, men er ikke tilstrækkelige til at gennemføre kvalificerede besparelsesforanstaltninger og nå de vedtagede mål om energieffektivitet.

”Derfor har vi implementeret et nyt energisystem, der inkluderer 42 målestationer på VELUX Groups hovedkontor i Hørsholm. Dette giver hvert område inputdata, som gør det muligt at overvåge energiforbruget minut for minut og, om nødvendigt, reagere hurtigt på uønskede hændelser og afvigelser. Medarbejdere kan også løbende overvåge energiforbruget gennem et online dashboard, hvilket bidrager til at bevæge sig hen mod grønnere adfærd ved at tilskynde dem til at tænke mere om deres daglige vaner, ”kommenterede Sigurd Nielsen.

ROI på mindre end 12 måneder

Forinden introduktionen af ​​det nye energisystem udgjorde VELUX Groups årlige strømforbrug 1.150.000 kWh. Til en pris på 1,65 DKK pr. KWh svarede dette til de årlige udgifter på 1,9 mio. DKK.

”Vi har samlet set genereret besparelser på ca. 70.000 kWh til begrænsede eller ingen direkte omkostninger på under et år.”, understreger Sigurd Nielsen. Udover at bidrage til energioptimering konverterer systemet automatisk kWh til kroner og CO2. Dette giver ledelsen de nødvendige oplysninger til løbende og grøn bogføring. Dette betyder, at systemet ikke kun fungerer ved at optimere energiforbruget, men det er også er et styringsværktøj, der bidrager til at forbedre det driftmæssige klima, bæredygtighed og miljøinitiativer på baggrund af en business case.