Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

En kultur baseret på menneskelige værdier og god service

I forhold til mange andre virksomheder, som kun er placeret på én adresse og har én virksomhedskultur, så arbejder Coors medarbejdere på over 300 forskellige adresser i hele Danmark og hos kunder med mange forskellige virksomhedskulturer. Vores medarbejdere skal således agere og føle sig som Coor-personer samtidigt med, at de skal kunne forstå kundernes kulturer.

11 mennesker hopper imens der er solnedgang

Udgangspunktet i arbejdet med vores virksomhedskultur er de tre ledestjerner. Ledestjernerne er Coors værdier og ligger til grund for, hvordan vi udfører vores arbejde - både over for kunder og hinanden.

Vi forventer af vores medarbejdere, at de har teamånd, er serviceminded og ikke mindst forandringsvillige. Vi skal hele tiden tænke over, hvordan vi kan blive bedre til det, vi laver. Service kan ikke standardiseres. Hvad der er god service, kan skifte fra dag til dag og fra kunde til kunde.

Sikring af et godt arbejdsforhold

Coor tilbyder medarbejderne en del fordele og tryghed ved ansættelse. F.eks. tilbydes sundhedssikring til dig og din familie, medlemskab i personaleforening, rabatter i forskellige butikker og ikke mindst invitation til diverse fester og events. Alt med tanke på tryghed og sammenhold, da vi er spredt geografisk i Coor.

Når man bliver ansat i Coor har vi et etisk adfærdskodeks – Code of Conduct – som alle skal gennemlæse og underskrive samtidigt med, at man får udleveret personalepolitikken. Code of Conduct pålægger alle medarbejdere at følge de love, der regulerer virksomheden. Den omfatter principper for håndtering af konkurrencespørgsmål, interessekonflikter, miljø og arbejdsmiljø, arbejdsvilkår, fortrolig information, gaver og frynsegoder i forretningsrelationer, samt adfærdskodeks over for kunder og leverandører. Alt det med tanke på, at alle skal sikres bedst muligt i deres arbejdsliv.

Vi brænder for forbedringer og udvikling – både til kunden og personligt

Forandring, forbedring og udvikling kendetegner Coor. Når du arbejder hos Coor, er du med til løbende at udvikle og forbedre serviceleverancen hos kunderne. Du er ekspert i dit job, og derfor ved du bedst, hvordan dine arbejdsopgaver og rutiner kan forbedres. Forbedringsarbejdet opmuntres og påskønnes på forskellige måder hos Coor.

Coors forbedringskultur giver dig som medarbejder mulighed for at påvirke din arbejdssituation, men du skal også have de bedste forudsætninger for at kunne udføre dit job. Derfor afholdes der årligt en udviklingssamtale mellem den enkelte medarbejder og chefen. Her udarbejdes der i fællesskab en udviklingsplan med individuelle mål, aktiviteter og indsats. På den måde hjælper Coor dig med at nå dine mål og ønsker for fremtiden.

Vil du vide mere?