Sprog / Websted

Languages

Change site

Udvikl dig i den retning, du selv ønsker

Vores medarbejdere kommer fra vidt forskellige baggrunde, der afspejler vores kunder og samfundet som helhed. Vores medarbejdere er vores største aktiv, og vi bliver bedre og tænker mere innovativt, når vi har forskellige perspektiver at gå ud fra.

Læring sker for det meste i det daglige arbejde. Du og dine kolleger lærer af hinanden, når I deler viden og løser opgaver sammen. Vi lægger vægt på en forbedringskultur, som bidrager til din videre udvikling. Derudover anvender vi e-læring, gamification, praktisk træning i arbejdsopgaver og interne såvel som eksterne kurser, som alt sammen bidrager til, at du udvikler dig som medarbejder.

fem medarbejder der snakker sammen i et mødelokale

Vores initiativer for at støtte væksten af ​​vores folk

Træning og kurser

Vi sætter fokus på læring og kompetenceudvikling inden for vores mange arbejdsområder. Her tilbyder vi træning og kurser med undervisning fra eksperter. Nedenfor følger et udvalg af kurserne:

Onboarding

Som ny medarbejder hos Coor gennemgår du en introduktion til dit nye arbejde, hvor du lærer at arbejde på en sikker måde, der samtidig sikrer høj kvalitet. Dette er blot starten på den udvikling, vi ønsker at opnå sammen med dig. Når du falder til i din nye rolle, får du en fornemmelse for, hvor du kan forbedre dig, og hvilke nye fagområder du måske selv ønsker at udvikle dig indenfor.

To mandlige elektriker der aflæser elmåleren

Basis træning

Afhængigt af dit arbejdsområde tilbyder vi træning i et væld af arbejdsrelaterede områder, fx vores adfærdskodeks ”Code of Conduct”, GDPR, Office 365-pakken, sikkerhed, førstehjælp, trussel- og konflikthåndtering, brandsikring, kørsel mv.

Kompetencetræning

Hos Coor kan du få kompetencer inden for dit arbejdsområde. Hvis det er relevant for lige netop dit arbejde, så kan du derudoverkompetencetræning fx indenfor alt lige fra projektledelse, forretningsdrift og service til jura, driftsoptimering, energieffektivitet og alt derimellem.

fem fysisk tilstædeværende kolleager holder et møde med fire andre medarbejder der er på online

Ledere 

Vores ledere engagerer, inspirerer og motiverer medarbejderne. Vi tror nemlig på, at du kan udvikle dig både som menneske og som kollega. Med et job hos os får du muligheden for at få mere ansvar, hvis bare du er nysgerrig og finder glæde i at lære og levere. Fx har flere af vores Servicemedarbejdere udviklet sig til at være ledere i vores organisation. 

 

Coor Business School 

Coor Business School er et kursus til Coor’s ledere og specialister. Her sørger vi for, at du bliver klædt godt på i vores forretningsmodel og forretningsområder, så du som leder/specialist kan bidrage endnu mere til vores fortsatte vækst. På kurset får du også styrket dit netværk på tværs af Coor-landene. Kurset varer tre dage og er højt værdsat. 

Coor Service School 

Coor Service School er en del af introforløbet for alle nye medarbejdere. Her får du sammen med kolleger fra hele Coor en fælles forståelse for, hvordan Coor fungerer som virksomhed, hvordan vi passer på hinanden og sikrer et godt arbejdsmiljø. På Service School bliver du også præsenteret for vores værdier og hvordan vi bruger dem aktivt i hverdagen. Derudover får du en introduktion til førstehjælp på jobbet på Service School.  

Jobbmöte | Coor