Sprog / Websted

Languages

Change site

Intelligent service i konstant udvikling

Vi tilbyder at optimere og udvikle vores kunders servicefunktioner ud fra deres specifikke udfordringer og behov. Det gør vi blandt andet via intelligente servicefunktioner, som tydeligt skaber merværdi og styrker kundernes konkurrenceevne.

fire smilende mennesker

Coors kunder tæller mange af Nordens største virksomheder og offentlige aktører, men også mellemstore virksomheder og organisationer, som ønsker single services i form af renhold, kantinedrift og ejendomsservice.

I den årlige kundeundersøgelse opnår Coor en høj og stigende kundetilfredshed, hvilket også viser sig i kraft af kontraktforlængelser med vores kunder. Nedenstående er nogle af de argumenter, som vores kunder mener, vi er gode til...

Fordele ved Coor som servicepartner

1. Mere tid til jeres kernevirksomhed

Ved at overlade det operative ansvar for dine støttefunktioner til en specialist, frigør du tid og ressourcer, som i stedet kan anvendes til at udvikle din kernevirksomhed og styrke konkurrenceevnen.

2. Dokumenterede omkostningsbesparelser på op til 30 procent

Gennem årene har vi dokumenteret store omkostningsbesparelser for vores kunder. Gennem vores erfaringer og gennemprøvede beregningsmodeller tør vi godt garantere omkostningsbesparelser på op til 30 procent.

3. Øget fleksibilitet

Forskellige markedsklimaer skaber forskellige udfordringer. Coors fleksible aftaleløsninger gør, at serviceniveauet og serviceomfanget enkelt kan udvides eller indskrænkes i takt med omverdenens forandringer og kundernes udvikling og behov – nu og fremover.

4. Adgang til specialistviden og metodik

Coors kunder får adgang til erfaring og spidskompetence inden for mange vigtige serviceområder. Vi har også kvalitetssikrede og effektive arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, som understøttes af moderne IT-baserede systemer – 100 % skræddersyet til serviceleverancen.

5. Proaktivt forbedringsarbejde og et struktureret innovationsfokus

Coor har en stærk forbedringskultur og tilfører værdi til kunderne ved proaktivt at foreslå forbedringer og forandringer, som udvikler serviceleverancen. Coor arbejder også struktureret og fokuseret med innovation og digitale løsninger, hvilket betyder, at vores services altid er førende inden for vores felt. På den måde får vores kunder altid fremtidens serviceydelser. Læs mere om vores intelligente serviceydelser og digitale løsninger.

6. Enkelhed og overblik

Coors organisation og leverance tilpasses hver enkelt kunde, og der findes en dedikeret kontraktchef for hver kunde, som er ansvarlig for hele leverancen. Coor tager et stort helhedsansvar for taktiske og operative spørgsmål samt følger løbende op på leverancen på en struktureret måde. Det gør, at Coors kunder enkelt kan overvåge leverancen og træffe de strategiske beslutninger.

7. Mere engageret servicepersonale

Coor tilbyder alle sine medarbejdere relevant uddannelse og individuelle udviklingsmuligheder for at garantere en stærk servicekultur. Dette giver vores kunder et mere engageret servicepersonale.

Vil I vide mere?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os