Sprog / Websted

Languages

Change site

Code of Conduct for leverandører

Coors leverandører og deres potentielle underleverandører skal overholde principperne i Coors Adfærdskodeks Code of Conduct for leverandører.

Coor sætter høje standarder for sine egne aktiviteter og påtager sig et stort ansvar for den indvirkning, de har på miljøet, samfundet og Coors kunders aktiviteter i et bredere perspektiv. Forretningen skal gennemføres på en professionel, sikker og miljøvenlig måde, som opfylder alle krav, der er fastsat af den gældende lovgivning, branchestandarder og aftaler.

Coors forretning skal demonstrere høje etiske og moralske standarder. Coor bestræber sig endvidere på at være en ansvarlig arbejdsgiver med fokus på medarbejderudvikling. Coor sætter de samme høje standarder for leverandører og deres potentielle underleverandører.

Principperne, som Coors leverandører og deres potentielle underleverandører skal overholde, ses i Code of Conduct nederst på siden.

En Whistleblower-portal til indberetning af mistanker om manglende overholdelse

En ny whistleblower-portal gør det muligt for Coors medarbejdere anonymt at indberette mistanker om brud på Coors Adfærdskodeks Code of Conduct. Denne portal håndteres af en ekstern leverandør og er tilgængelig på alle nordiske sprog samt engelsk, polsk, tysk, hollandsk, estisk, fransk og ungarsk. Indberetningerne krypteres og fremsendes anonymt til Coors juridiske afdeling, som undersøger alle sager, der modtages.

Whistleblower-portalen kan ses her.