Sprog / Websted

Languages

Change site

Økonomiske mål

Direktionens økonomiske mål:

Organisk salgsvækst 4–5 procent

At skabe organisatorisk vækst over en konjunkturcyklus med 4-5 procent om året. Tilvæksten kan variere de enkelte år, afhængig af virksomhedens kundeportefølje. Foruden den organisatoriske tilvækst tilstræber Coor også at skabe vækst gennem geografiske områder og service/kundesegmenter.

Justeret EBITA-marginal ~5,5 procent

På mellemlang sigt at opnå en justeret EBITA-marginal på ca. 5,5 procent.

Cash conversion >90 %

På mellemlang sigt at opnå en årlig generering af reserver på over 90 procent.

Rentebærende nettogæld/Justeret EBITDA (seneste 12 måneder) <3,0x

På mellemlang sigt at have en rentebærende nettogældsætning, som ligger 3,0 gange under den justerede EBITDA (over de seneste 12 måneder).

Fordelingspolitik ~ 50%

Over en konjunkturcyklus skal ca. 50 procent af virksomhedens nettoresultat for perioden (inden afskrivninger og nedskrivninger af materielle aktiver) fordeles til aktionærerne.