Sprog / Websted

Languages

Change site

Har din virksomhed brug for integreret facility management eller single services?

Facility Management, også kaldet fm, bliver stadig vigtigere for moderne virksomheder samtidig med, at leverandørerne tilpasser sig den spændende og hurtigt udviklende branche. Coor hjælper jer med at afdække, hvilken facility management løsning der passer bedst til jeres virksomhed.

Medarbejdere leverer integreret facility services og single ydelser | Coor

Hvilke fordele er der ved single- og ifm services? 

Der er en forsat stigende efterspørgsel på fm services, og det er måske også noget jeres virksomhed overvejer at benytte sig af. Hvad enten I tænker på at outsource hele eller enkelte dele af jeres virksomhed, pointerer Erik Sörnäs, vicedirektør hos Coor, at der er fælles fordele ved både sigle services og ifm services;

  • Virksomheden vil oftest opleve en omkostningsbesparelse på området
  • Virksomheden kan opnå større fleksibilitet end ved brug af eget personale
  • Personalet, som udfører de efterspurgte services, kommer fra en virksomhed, hvor facility service tilhører kerneværdien, og de får dermed større mulighed for udvikling og optimering i deres arbeje

Et af de typiske spørgsmål, som Coor møder, når virksomheder undersøger mulighederne inden for facility management, er: Hvilken løsning passer bedst til mig - integrerede fm services eller single services? For at kunne besvare dette spørgsmål skal vi først og fremmest afdække forskellene på de behov, der karakteriserer de to typer af Facility Management services.

Hvilken løsning passer til jer?

Hvor startede vi?

Erik Sörnäs, som er vicedirektør hos Coor, fortæller, at Coors rejse i branchen for Facility Management startede i det, der netop kaldes Integrated Facility Management. Det er en løsning, som tager helhedsansvar for et stort antal serviceydelser og behov, som kan forekomme på en arbejdsplads. Det er herfra, at Coor har opbygget sit fundament, der har ført til udviklingen af modeller for, hvordan arbejdsmiljøet i virksomheder kan optimeres og forbedres.

Vi kom fra en verden, hvor vi næsten udelukkende arbejdede med integrerede leverancer, de såkaldte integrerede facility management løsninger, men de seneste år er vi begyndt at fokusere mere på det, vi kalder single services, altså enkeltstående serviceydelser. Den forandring, vi har gennemgået som virksomhed, handler om, at vi skal være der, hvor kunderne er. Det handler ikke om, at den ene løsning er bedre end den anden, men om at møde kundens egne specifikke behov inden for facility management seri. En stor virksomhed, der er fordelt på mange forskellige kontorer i flere lande, vil eksempelvis have helt andre behov end en mindre gummifabrik, som typisk vil have specifikke behov.

Hvilke fordele er der ved Integreret Facility Management?

Der er en lang række fordele, men den store fordel er, at man kan udvikle en effektiv leverance, fordi der er synergier mellem de enkelte facility mnagement services. Det indebærer eksempelvis, at når receptionisterne har brug for en frokostpause, kan andet personale tage over. Rengøringsmedarbejderne kan tjekke, om kaffemaskinerne skal fyldes op, i stedet for at  anvende en seperat kaffeleverandør. Det skaber et let, overskueligt og fleksibelt flow, som giver mulighed for øget innovation på arbejdspladsen. Udover dét får kunden en leverandør, som tager helhedsansvar. De får et optimeret system fra samme Facility Management virksomhed, således at de kun behøver at tale og forhandle med én og samme levenrandør. 

Hvilken kunde passer bedre til single services?

Det er et stort apparat, der sættes i gang, når man skal indkøbe IFM, og man kan måske ikke overskue at skulle indkøbe det hele på én gang. Mange virksomheder ser det som en rejse, hvor man starter med at gennemgå forskellige serviceydelser og derefter outsourcer de dele, som man ikke ser som en del af sin kernevirksomhed. Og så handler det også om, at man kan have meget specifikke behov, fordi man befinder sig i en meget nichepræget branche, og her skal vi kunne møde kunden med lige så specifikke enkeltstående ydelser.