Sprog / Websted

Languages

Change site

Mangfoldighed gør os til en bedre virksomhed

Hvad betyder mangfoldighed på arbejdspladsen? For Coor er mangfoldighed langt mere end blot et ord. Blandt vores medarbejdere er der en stor etnisk og kulturel diversitet, som vi er meget stolte af. Vores ambition er, at Coors medarbejdere skal afspejle vores kunder og samfundet som helhed. Vi ser mangfoldighed som en berigende faktor – med flere perspektiver bliver vi bedre, klogere, og vi kan lade os inspirere af hinanden.

fire smilende Coor ansatte

"Det faktum, at vi har medarbejdere fra mange forskellige baggrunde er et klart aktiv. Det fører til øget innovation og kreativitet i vores virksomhed, samtidigt med, at det giver os tilfredse kunder, så på den måde giver mangfoldigheden os stor værdi . Vi bliver simpelthen en bedre virksomhed. Facility Management branchen har bedre muligheder end andre brancher for at ansætte nyankomne, samt folk der befinder sig uden for arbejdsmarkedet. Ofte kan vi tilbyde dem deres første job, og det er vi stolte af," siger Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektør hos Coor.

Det første job i et nyt land er så meget mere end blot en arbejdsplads - det giver en kontekst og et fællesskab, der er ekstremt vigtigt at opleve som ny. I Coor har vi en inkluderende kulturel mangfoldighed med stor diverstiet, og alle 11.000 medarbejdere skal føle, at de kan være dem selv og respekteres som de er. Derfor har diversiteten en stor betydning for os, fordi vi ønsker at hjælpe vores medmennesker med at etablere et godt og sundt arbejdsliv. Samtidigt anser vi kultur på arbejdspladsen som en værdifuld faktor, der giver mangfoldighed en positiv betydning.  

"Vi sørger for at støtte vores medarbejdere og hjælpe dem ind i samfundet på forskellige måder, for eksempel gennem vores interne sprogkurser eller uddannelsesprogrammer. Og vi får jo så meget tilbage. Mangfoldighedsarbejdet er vigtigt for Coors brand som arbejdsgiver, både i forhold til nuværende og potentielle medarbejdere. Alle ønsker at arbejde i en virksomhed, hvor man er stolt af den kultur, der hersker," siger Magdalena Öhrn.

Mangfoldigheds- og integrationsarbejdet hos Coor er mere end blot at inddrage medarbejdere og skabe kultur på arbejdspladsen. Ambitionen er, at Coor gerne vil give noget tilbage til det samfund, som vi er en del af. Det kan vi ved at støtte integrationen og give plads til diverstiet, hvorigennem vi bistår dem, der har brug for støtte og hjælp. Eksempler på en sådan støtte er mentorordninger og forskellige samarbejder med kommunerne for at hjælpe flere mennesker ind på arbejdsmarkedet - ordninger som disse gør, at mangfoldighed får en vigtig betydning for os som virksomhed såvel som for samfundet. 

- En stor virksomhed som Coor har et ansvar. Det er vigtigt, at der er virksomheder som os, der kan tilbyde det første skridt ind i arbejdslivet, men vi kan stadig blive endnu bedre. Mangfoldighedsarbejdet bliver stadig vigtigere og det noget, vi skal tage med os, når der f.eks. skal rekrutteres nye chefer. Vi har mange medarbejdere, og i løbet af de næste par år planlægger vi at være mange flere. Coor skal tiltrække, fastholde og rekruttere folk – og her er spørgsmålet om integration og mangfoldigheden en vigtig nøgle," konkluderer Magdalena Öhrn.

"I første omgang var det svært. Hvis du ikke kan svensk, går du til andre, der taler det samme sprog, og det skabte forskellige grupperinger. Men vi besluttede, at "på arbejdet taler vi svensk". Selv om en gruppe, der sidder sammen og taler det samme modersprog, så vil det være svensk nu! Det handler om at vise, hvad fordelene er ved at lære svensk. Du kommer så meget hurtigere ind i samfundet. Jeg ville gerne have, at flere havde talt svensk til mig i starten, så jeg havde lært hurtigere", siger Ali Noke, koncernchef for CGM Group.

Ali kom til Sverige alene i 2003, da han var lidt over 18 år gammel, og mange andre i gruppen kom også til landet uledsaget. Nogle mangler både familie og en social kontekst, når du kommer – dermed bliver jobbet og kollegerne meget vigtige, og mange i gruppen socialiserer sig med hinanden i deres fritid. Ali siger, at der er mange forskellige baggrunde i gruppen.

"Vi møder mange forskellige kunder hver dag, og så er det den, der har de rigtige kompetencer til netop den kunde, der får lov til at løse den pågældende udfordring. Da vi kommer fra forskellige kulturer, kan vi møde arbejdet og kunderne på forskellige måder - alt efter vores kultur. Vores forskellige erfaringer hjælper os med at løse konflikter, og det har gjort os til en stærkere gruppe ansatte", konkluderer Ali.

 

"Livet ville være meget trist, hvis man ikke havde et job og bare går hjemme, og som ny i et land får man et socialt fællesskab gennem jobbet. I starten var det svært, fordi jeg ikke talte dansk. Alt blev lettere, da jeg begyndte at tage sprogkurser gennem Coor. Nu, hvor jeg taler dansk, er der ikke noget, som er umuligt længere. Jeg har skabt en masse nye kontakter, siger Roman Tahir Pedersen.

I dag er Roman inspektør i Coor og har løbende taget sprogkurser blandt flere andre kurser. Hun har eksempelvis en arbejdsmarkedsuddannelse under Coor ved siden af jobbet. Derudover har hun har netop afsluttet en grundlæggende lederuddannelse, og skal begynde at arbejde som serviceleder i begyndelsen af næste år.

"Uddannelsen var meget vanskelig, men jeg koncentrerede mig og gjorde det! Jeg er meget stolt af mig selv, og meget taknemmelig for Coor, der tilbød mig denne mulighed. Først troede jeg ikke, at jeg var kvalificeret nok til at deltage i uddannelsen, men da jeg spurgte min chef, støttede han mig og gav mig denne chance", siger Roman.

Ikke kun Romans chef, men også resten af hendes kolleger har været vigtige for hendes succes. "Mine kolleger støtter mig virkelig og er så positive over for min uddannelse som leder - de har hjulpet mig i min udvikling! Jeg ønsker at give den støtte videre og siger til dem, jeg arbejder sammen med, at de skal tro på sig selv og virkelig udnytte de muligheder, der findes i Coor med hensyn til efter- og videreuddannelse og personlig udvikling. Coor har givet mig fantastiske muligheder, og jeg ser mange spændende perspektiver for fremtiden, nu når jeg kan tage min nye viden med videre til mine kolleger", afslutter Roman Tahis Pedersen.