Sprog / Websted

Languages

Change site

Medarbejderen i fokus!

Når den moderne arbejdsplads skal skabe rammer for, at de ansatte kan finde arbejdsro, kræver det, at medarbejderne og deres behov sættes i første række.

Mennesket i fokus | Ro på arbejdspladsen | Coor

Den traditionelle opfattelse er en virksomhed består af en række opgaver samt de folk, der sørger for, at opgaverne bliver gjort. En mere human opfattelse er, at virksomheden består af mennesker, der udfører de opgaver, der skal løses, og derigennem skaber en bærende værdi for virksomheden. Denne værdi opstår ved at sætte medarbejderne først fremfor opgaverne. 

Magnus Lindgren er arkitekt hos White Architecture Agency, hvor han leder agenturets udviklingsarbejde inden for interiørdesign og arkitektur. Han ser et klart skift i, hvem der er med til at bestemme og bestille arkitektoniske løsninger på moderne arbejdspladser. I dag er det i højere grad HR- og marketingsledere, hvor det før i tiden var var teknologi- og ejendomsadministratorer. Det indikerer tydeligt en ændret tilgang til de ansattes behov. Flere og flere virksomheder anerkender, at medarbejdernes velvære og følelse af formål er en forudsætning for forretningssucces.

- "Arbejdspladsen og virksomheden er også blevet stadig vigtigere for at definere sig selv som person. Som medarbejder vil man føle stolthed over sin virksomhed og det miljø, man arbejder i”, siger Magnus Lindgren.

Arbejdspladsens beliggenhed og situation er også meget vigtig, siger han. Kommunikation og nærhed til andre nødvendige sociale funktioner, spiller en rolle, når folk samler deres livspuslespil. Det gælder ikke kun hjemmet, men også apoteker, systemselskaber, fitnesscentre, skoler og lignende. Der er dog stadig meget, man kan gøre med det indendørs miljø. 

 

Et forsøg på at tilpasse sig behovene er den aktivitetsbaserede kontorindretning. Virksomheder har forstået, at forskellige opgaver kræver forskellige miljøer, men problemet med at kalde det aktivitetsbaseret, siger Magnus Lindgren, er, at vægten ligger på selve opgaverne snarere end på de ansatte og deres behov. I stedet for vil Magnus snarere tale om at være en behovsbaseret arbejdsplads. Den behovsbaserede arbejdsplads er baseret på de mennesker, der arbejder der, og de behov, de har lige nu. 

En virksomhed består ofte af en længere række individer, ønsker og behov, så hvordan skabes et arbejdsmiljø, der tager alles behov i betragtning?

En måde at gøre dette på, at ved at "prototype" arbejdspladsen, inden det besluttes, hvordan kontoret skal udformes. Det vil sige, at Magnu lader designet af kontoret være et igangværende projekt, hvor medarbejderne er involveret og kan teste forskellige varianter. 

- "Bed medarbejderne komme med løsninger og forslag. Alle er muligvis ikke i stand til at få deres vilje igennem, men du kan teste og evaluere. Det vigtige er at finde ud af virksomhedens og medarbejderenes behov. Ved at lytte til behovene kan man imødekomme behovet og det er altafgørende - fordi vi alle har brug for at være i stand til at udføre vores job", siger Magnus.