Sprog / Websted

Languages

Change site

Novozymes og Coor tester mixed reality-teknologi

Novozymes hovedkontor udefra med grønne flag.

Ny teknologi har potentiale til at øge effektiviteten hos de medarbejdere, der servicerer Novozymes´ bygninger og lokationer.

Det er teknologien, Mixed Reality, som Novozymes og Coor i fællesskab vil afprøve gevinsterne af. Det er såkaldte Hololens 2-briller, der nu skal afprøves af de teknikere, som til dagligt servicerer bygningerne hos Novozymes. Via brillerne kan teknikerne se tegninger, brugsanvisninger, 3-D-hologrammer m.m. Teknikerne kan også ringe til fx et servicecenter eller en ekspert om et teknisk problem.

Rene Jacobsen, Head of FS EMA, Global Security Officer fra Novozymes, fortæller om potentialet ved at bruge Hololens 2:

"Med brillerne kan vi minimere tilkald af eksperthjælp. Vi slipper for at bede en tekniker køre fra Bagsværd til Kalundborg for at hjælpe. Vi kan minimere spildtid på transport og dermed optimere vedligehold af bygninger gennem digitalisering."

Starten på testen kom af Novozymes´ ønske om mere digitalisering, som bliver kombineret med Coor´s kompetencer inden for bygningsdrift og digitalisering som eksempelvis energy management og robotics hos flere store kunder. 

Opkvalificering og brug af ny teknologi kræver forankring
HoloLens 2 er også med til at give teknikerne ny viden og opkvalificere dem i forhold til de opgaver, de lige nu ikke selv kan løse. Men det kræver også en indsats at fastholde en forandring, fortsætter Rene:

"Jeg tror mange virksomheder har prøvet at implementere noget digitalt, som så efterfølgende ikke er blevet brugt. Derfor prioriterer vi en ledelses- og forankringsindsats omkring brillerne."

Der er også andre perspektiver for brugen af brillerne. Fx kan en vagt på en runderingen om aftenen via brillen tilkalde eksperthjælp og selv udføre en opgave, der ellers ville kræve kørsel og kroner i betaling. Thomas Fog. Divisionsdirektør, Coor, ser mange muligheder for anvendelsen af Mixed Reality med fx HoloLens 2:

"Helt generelt har mange virksomheder jo teknikere, servicefolk og mange andre, der servicerer bygninger og arbejder flere steder. Her ligger et potentiale. Jeg tror, at vi sammen med Novozymes kan være frontløbere på den slags opgaver med digitale løsninger."

Projektet udvikles og skaleres i samarbejde med virtual reality-bureauet Virsabi og forventes opstartet i august.