Sprog / Websted

Languages

Change site

Smarter Worklife

Nysgerrighed på jobbet betaler sig

Man behøver ikke at male væggene lyserøde eller installere rutsjebaner mellem etagerne for at skabe en kreativ, legende og nysgerrig kultur på arbejdspladsen. Derimod skal man have højt til loftet og mangfoldige sine teams, siger Magnus Göransson, foredragsholder om virksomhedskultur og legende tilgang.

Magnus Göransson med en hund på skødet

Nysgerrighed er lysten til at udforske og undersøge - fundamentet for al udvikling og innovation. Derfor er nysgerrighed en værdifuld succesfaktor på enhver arbejdsplads. Intellektuelt nysgerrige personer er i stand til at tænke ud over netop den rolle, de oprindeligt blev ansat til, og et studie fra Oregon State University viser, at personer med en høj nysgerrighedsgrad i personlighedstests præsterer bedre i kreative opgaver. De, der havde en høj diversificeret nysgerrighed -nysgerrighed kombineret med interessen for at udforske ukendte emner og lære nyt - var endnu mere tilbøjelige til at komme med kreative løsninger på et problem.

Som designchef hos Lego arbejdede Magnus Göransson på at udvikle en virksomhedskultur, som motiverede til netop innovation, kreativitet og en legende tilgang. Han har mange gange fået spørgsmålet "hvordan skaber man et innovativt miljø?" - og virksomhederne, der stiller det, håber altid, at han vil svare "gør det her". Men så enkelt er det ikke, fortæller Magnus Göransson.

- Innovativ tænkning og kultur hænger sammen med en legende tilgang, og her er Lego heldige, eftersom selve virksomhedsideen med handler om leg. For at Lego kan skabe gode, innovative og legende produkter, skal virksomhedskulturen også være legende.

Magnus Göransson med et rødt skildt i baggrunden

Magnus Göransson har tidligere arbjedet som designchef hos Lego. Der skal virksomhedskulturen være legende og nysgerrig for at kunne skabe nye produkter. En tilgang han har taget med sig.

Men hvis man ikke har leg som forretningsidé, men derimod et knastørt emne, hvordan bliver man så innovativ? Ifølge Magnus Göransson handler det om at integrere den legende tilgang i alle møder og virksomhedsevents og vise, at det er accepteret af ledelsen.

– Så bliver det okay at være mere legende i virksomheden, at komme med sjove idéer, have farvestrålende tøj på og turde gøre ting på en anden måde. En forudsætning for at være innovativ som virksomhed er at integrere mekanismer, som tillader medarbejderne at turde være innovative i virksomhedskulturen.

– Medarbejderne skal ikke være bange for at komme med upassende idéer, men føle sig trygge ved, at det er positivt for deres karriere. Mange er dog lidt bange for at sige noget skørt, som ikke passer ledelsen. ”Hvis en ide ikke er skør fra starten, er der intet håb for den,” siger Magnus Göransson og henviser til, et berømt Einstein-citat.

Ifølge Magnus Göransson er der ikke brug for store omkostningstunge renoveringer for at skabe et innovativt arbejdsmiljø. Det eneste, der kræves, er ét ord: OG. Magnus Göransson går så langt som at kalde det ”the million dollar word”:

– Innovation er skrøbelig, det kræver folk, som er hårdhudede og kan tåle at få at vide, at ”det her er en dum idé”, ”det kommer aldrig til at fungere”, ”det har vi prøvet før”, ”vores konkurrenter har testet det, det virkede ikke …”. Du vil få massere af negative kommentarer, der skyder dine ideer ned, når du begynder at komme med nye forslag, og indvendingerne starter altid med ”Men det bliver for dyrt, men det kommer ikke til at fungere …”

– Hvis man siger ”men”, knuser man forslaget. Men hvus man skrifter det ud med et ”og”, så bygger du videre på ideen – det ændrer hele dynamikken.

– Har I en kreativ virksomhedskultur, vil folk ikke sige ”men fungerer ikke”, men ”og hvis vi gør det sådan her, så bliver det endnu bedre” eller ”og hvis vi tilføjer dette, så vil det knuse vores konkurrenter”, forklarer Magnus Göransson. Hans råd er altid at bruge ordet ”og” som udgangspunkt, når man arbejder med ideer og videreudvikler dem.

Men hvis man vil være innovativ, må man også turde fejle. Af 100 projekter klarer 25 sig gennem innovationsprocessen og bliver til noget, hvis du er heldig. Af dem er der 10, der er rigtig værdifulde og værd at tage patent på, så ideen også bliver økonomisk værdifuld.

– Jeg har skabt 33 patenter, hvilket også betyder, at jeg har mislykkes 1.200 gange. Du skal turde fejle, og det kræver stor modstandskraft for ikke at gå i knæ af sine fejl.

Hemmeligheden er at blive ved med at være nysgerrig og tænke nyt. Og succes ser ikke altid ud, som man tror.

– En gang lavede jeg som konsulent et projekt, der gik helt galt, og kunden (en medicinsk teknologisk virksomhed) nægtede at betale, når jeg ikke leverede det, de ønskede. Det var ikke sjovt. 15 år senere var jeg tilbage i samme virksomhed som konsulent, og det eneste, jeg tænkte, var ”jeg håber ikke, de kan huske det projekt, for så er jeg færdig”, fortæller Magnus Göransson.

Hos kunden opdagede han et billede på væggen og indså, at det var hans tegning af forslaget, der blev forkastet. Uden at afsløre, at det var hans, sagde han forsigtigt ”hvor er det et flot billede”, og kunden svarede: ”Ja, den har vi haft i mange år, for den tegning, og den idé, er så vanvittig og så langt fra, hvordan vi tænker, så vi har det her for at minde os selv om at tænke vanvittigt og udfordre ting.”

– Så til trods for at det gik så dårligt, blev det en succes, og innovationen lever videre i en eller anden form, siger Magnus Göransson.

At skabe en atmosfære og et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne tillades at give udtryk for deres nysgerrighed, legende tilgang og kreativitet, handler det altså ikke bare om rutschebaner og bordtennisborde på kontoret. Det handler snarere om at have de rigtige personer i rummet.

– Spændende mennesker er vigtigere end spændende rum! Der kommer ikke flere skøre ideer, fordi rummet er orange. Det, der er vigtigt, er, at det er tilladt at sige alt i rummet, at man siger "OG" i stedet for "men. Magnus Göransson opmuntrer også til misforståelser, og ja, du læste rigtigt. Som ordsproget siger: Misforståelser er alle opfindelsers moder.

– Når nogen misforstår en idé, men alligevel formår at skabe en logisk variant af idéen i sit hoved, kan resultatet blive interessant, siger Magnus Göransson.

En ting, som er utroligt vigtigt for innovation, er struktur. En grundlæggende faktor for nysgerrighed er at se uventede samnenhænge og koblinger, så Magnus Göranssons råd er at sikre mangfoldighed ind i teamet: Forskellige baggrunde, uddannelser, kompetencer og personligheder.

– At have en gruppe, der tænker og mener det samme, er absolut den dårligste løsning. Hent nogen ind, som ikke har nogen anelse om, hvad I arbejder med! Hvis I er ved at udvikle en ny maskine til lungetransplantationer, så hent en kok ind, der har helt andre referencerammer end de andre i lokalet. Det er nødvendigt for at nedbryde jeres referencerammer.


"Jeg har ikke noget specielt talent. Jeg er bare passioneret nysgerrig."

- Albert Einstein

Fakta

150%

Burgn af ordet nysgerrighed i stillingsannoncer er steget med over 150 procent de seneste år. 

Kilde: finn.no

Notits

Nysgerrige medarbejdere er guld værd

Forskning viser, at nysgerrighed er en vigtig kompetence i fremtidens arbejdsliv – og en potentiel succesfaktor for virksomheder.

"Jeg har ingen særlig talent. Jeg er bare passioneret nysgerrig." Ordene tilhører Albert Einstein. Og han er på noget. Nysgerrighed er nemlig en vigtig drivkraft – og betingelse – for at tilegne sig ny viden.

De fleste store innovationer og opfindelser i historien har én ting til fælles: De er resultatet af nysgerrighed – som går hånd i hånd med engagement og forbedrer vores læring og hukommelse. Forskning viser, at en virksomhed, der opmuntrer nysgerrighed blandt medarbejderne, både præsterer og tilpasser sig bedre.

Men hvad skyldes det? En nysgerrig person, der er engageret, tager oftere initiativ end andre. Måske er det netop derfor, at jobopslag i stigende grad indeholder ordet nysgerrighed som en af de egenskaber, virksomheder søger hos ansatte. En analyse udført af finn.no, en af Norges største jobportaler, viser, at brugen af ordet nysgerrighed i jobopslag er steget med 150 procent de seneste år. Nysgerrighed er med andre ord en personlighedstræk, som virksomheder i stadig større omfang værdsætter hos deres ansatte.

Meget af det, vi gør i hverdagen, sker automatisk. Det er på den ene side effektivt og sparer os energi, men hæmmer på den anden side vores nysgerrighed. En medarbejder, der stiller nysgerrige spørgsmål og har forslag til nye løsninger, kan derfor være guld værd for en arbejdsgiver. Desuden er nysgerrige personer mere positive over for forandringer – noget der er nødvendigt på en arbejdsmarked, der konstant er i forandring og udvikling.

Kilder: Harvard Business Review (hbr.org), sonat.no, utforsksinnet.no


Gratis magasin

Bestil magasinet Smarter Worklife

Coor brænder for fremtidens arbejdsliv. I vores magasin finder du nyheder og inspiration om ting, der gør arbejdslivet smartere, sjovere og mere bæredygtigt. Smarter Worklife er blevet nomineret til Svenska Designpriset i kategorien redaktionelt kundetidsskrift for bedste grafisk design og kommunikation. Smarter Worklife udkommer én gang om året.

Læs mere og bestil ➝