Sprog / Websted

Languages

Change site

Innovation

Trends der former ejendomsbranchen

Hvad gør vi med alt det data? Og hvordan kan ejendomsejere sikre at minimere deres energiforbrug og omstille til bæredygtige energikilder i fremtiden? En stigende tilpasning til den digitale tidsalder og en konstant jagt på de rigtige færdigheder er nogle af tendenserne i branchen lige nu.

Ejendomsejere stræber konstant efter omkostningseffektive metoder til at opretholde deres ejendomme i en velfungerende og velstående tilstand. Derfor er det afgørende med et progressivt syn på branchen for at følge med den konstante udvikling. 

Nye typer samarbejde 

Ifølge Helge Diness Christensen, Head of Facility Service hos Novonesis (Tidl. Novozymes), er det vigtigt at opmuntre til nye ideer for at følge med udviklingen. Han mener, at ejendomsservicens rolle skal indtage en mere central plads i virksomhedens organisation i fremtiden. 

  • "Et tæt samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ejendomsadministratorer bliver endnu vigtigere, og jeg mener, at leverandørerne skal involveres i dette. Vi er nødt til at finde måder at arbejde sammen på for at øge forståelsen for hinandens arbejde. Både internt, men også med eksterne parter," siger Helge Diness Christensen. 

Novonesis arbejder sammen med deres leverandører for at finde ud af, hvordan de kan nå deres mål. De holder fælles møder, hvor de snakker om, hvad de gerne vil opnå, og hvordan de kan gøre det sammen. 

  • "Vi diskuterer vores strategi og vores krav sammen, hvilket giver dem et klarere billede, hvilket letter deres leverancer. Tærsklerne sænkes, og det bliver lettere for dem at stille spørgsmål og få en forståelse. Men samtidig opfordrer vi vores leverandører til at være selvmotiverede. For meget mikrostyring af deres arbejde forhindrer os i at udvikle samarbejde. I stedet har vi løbende opfølgninger for at holde os opdaterede. 

Hvordan vil dataene blive brugt? 

At installere intelligente systemer i ejendomme til måling af alt fra temperatur til objektdetektering er nu næsten en selvfølge. Et spørgsmål, der dog er begyndt at få større opmærksomhed i lyset af den voksende mængde dataindsamling, er, hvordan denne data skal anvendes. 

  • "Vi har enorme mængder data og information om vores ejendomme. Vi bruger dashboards til at hente data og træffe beslutninger baseret på dem, men jeg tror, du skal finde bedre måder at indsamle de data, du rent faktisk har brug for. I dag er der en tendens til at måle uden at spørge dig selv, hvorfor du gør det. I fremtiden skal information indsamlet via IoT-udstyr forbindes i ét system eller app i stedet for flere forskellige, som vi ser i dag, siger Helge. 

Novonesis står ikke alene, når det gælder brugen af data. Flere af Coors kunder efterspørger løsninger, når det gælder brugen af data. En af dem opererer i detailsektoren og driver store lagre, hvor fødevarer håndteres. Køle- og ventilationssystemer skal fungere fejlfrit for blandt andet at sikre fødevarekvaliteten. 

  • "Jeg tror, at AI-kontrolsystemer bliver meget vigtige. Det arbejder vi allerede på, og vi er meget afhængige af, at både leverandører og AI udnytter alle de indsamlede data," siger selskabets ejendomsadministrator. 

Fremtidens medarbejdere 

Nye innovationer kræver ny viden. Derfor er jagten på de rette kompetencer en vigtig del af succesen med fremtidige ejendomsleverancer.  

  • "Jeg tror, at FM-virksomheder bliver nødt til at turde rekruttere specifikke roller for at få velfungerende ejendomme. Det er naturligvis godt at finde folk med bred ekspertise, men i praksis kan arbejdsdelingen være ujævn. Vi har meget svært ved at finde nogle kompetencer på markedet, og derfor har vi brug for leverandører, der kan tilbyde ekspertise på flere områder, siger en ejendomsadministrator i detailhandlen. 

Helge er enig i, at det bliver vigtigt at finde folk med den rigtige uddannelse, der kan håndtere morgendagens teknologi. Men miljøarbejdet i virksomheden er også en vigtig del af at tiltrække nye medarbejdere. 

  • "Når vi er i gang med at ansætte nye medarbejdere, især yngre, får vi ofte spørgsmål om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed. De taler ofte om langsigtede mål, og for dem er det vigtigt, at der er enighed om visse spørgsmål. Dette er en vigtig faktor, der bliver mere og mere almindelig, når det kommer til at være en attraktiv arbejdsplads. Min ambition er at tænke bredt i ledelse for bedre at forstå dynamikken mellem mennesker, hvilket også er noget, der er vigtigt, siger Helge. 

Bæredygtighed – et centralt spørgsmål 

Energireduktion og klimaneutrale mål har længe været parametre, der ikke kan udelades af ligningen for at imødegå fremtidens udfordringer.  

At tage ansvar for sit energiforbrug og være bevidst om miljøpåvirkningen er og vil fortsat være et centralt aspekt ifølge flere af Coors kunder. 

  • "At drive en energieffektiv virksomhed er en hygiejnefaktor i dag. For os er bæredygtighedsaspektet en del af alt, hvad vi gør. I vores aftaler med leverandører specificerer vi, at der så vidt muligt skal anvendes miljøvenlige alternativer. Det kan være alt fra en lille reservedel til, hvordan en hel service udføres.  
  • "Vi undersøger mulighederne for at kunne levere vores egen energiforsyning i fremtiden. Jeg tror, det vil blive mere almindeligt, at virksomheder installerer deres egne energikilder til produktion. For eksempel gennem øget installation af solceller, men også gennem vores egen vindkraft," siger Helge.