Sprog / Websted

Languages

Change site

Gammelt arbejdstøj genbruges i nyt samarbejde mellem Coor og Affaldplus

Coors opkøb af Elite Miljø har efterladt store mængder gammelt firmatøj, som kan være en udfordring at genanvende grundet slidte tekstiler og misvisende logoer. Dette problem skal et nyt pilotprojekt mellem Coor og Affaldplus forsøge at imødekomme.

Det er et generelt problem for virksomheder i dag at genbruge forældet firmatøj med logo, da tekstilerne ofte er slidte, mens lovgivningen på området forsøger at forhindre logotøjet i at blive brugt af folk, som ikke er ansat på virksomheden.

"I Coor overtog vi sidste år Elite Miljø. I den forbindelse fik vi meget arbejdstøj, som ikke kan bruges grundet logo og firmabeskyttelse," siger Ulla Amtoft, HR-direktør i Coor, i en pressemeddelelse.

Hos Coor Facility Management har bæredygtighed en central rolle, og netop derfor blev det gamle firmatøj fra Elite Miljø en udfordring for virksomheden, da det hverken kunne doneres til genbrug eller anvendes af personalet grundet tøjets navn og logo.

"Vi havde derfor et ønske om at finde en løsning på genbrug af logotøj, da bæredygtighed er vigtig for os i alle dele af forretningen" siger Ulla Amtoft.

Selvskabet Affaldplus, der arbejder med affald som en vigtig og værdifuld ressource, har gennem en periode indsamlet gamle tekstiler, der skal genanvendes i stedet for at blive sendt til afbrænding. Tekstilerne skal indgå i forskellige byggematerialer, blandt andet i lyd- og varmeisolering, og derigennem kan der spares på fremstilling af nye materialer samt afbrænding af det kasserede materiale. I et helt nyt projektsamarbejde skal Coor nu levere sit gamle logotøj til Affaldplus.

"Projektet er kun et pilotprojekt. Det er normalt ikke tilladt for virksomheder at få genanvendt deres arbejdstøj via en offentlig aktør. Samtidig mangler der private aktører på området," siger teamleder Allan Johansen fra Affaldplus.