Sprog / Websted

Languages

Change site

HVERT ØJEBLIK BETYDER NOGET I COORS NYE HOVEDKVARTER

Fremtidens kontor er designet ud fra medarbejdernes behov, erfaringer og følelser – det mener Coors arbejdspladseksperter og specialister, der viser vejen mod det optimale kontor for alle kolleger i Kista, Stockholm.

"Få hvert øjeblik til at betyde noget"

Med udgangspunkt i visionen om at skabe  nordens bedste arbejdsmiljø – smart, mere bæredygtigt og fuld af glæde – skaber Coor nu fremtidens arbejdsplads i det, der kaldes "den nye normal". Siden sidste efterår har  Coors arbejdspladseksperter, specialister og arkitekter arbejdet intensivt med, hvordan Coor kan nytænkte sit eget hovedkontor og dermed være det gode eksempel på vejen til fremtidens arbejdsplads.

Temaet for det nye hovedkontor er "Make every moment matter", hvor arbejdspladsen er indrettet helt  ud fra medarbejderes og gæsters behov, oplevelser og følelser.
"At være  Nordens førende og mest innovative serviceudbyder forpligter," siger Coors administrerende direktør AnnaCarin Grandin.
"Vi skal være først ude og praktisere det, vi prædiker for at kunne være en troværdigt, innovativ og fremtidssikret partner for vores kunder.

Sara Ericsson, arbejdspladsekspert i Coor Advisory, fortæller mere om Coors eget hovedkontor i Kista, Stockholm:
"Vi har arbejdet ud fra en "medarbejderoplevelses-metode" for at kunne designe, hvad vores medarbejdere, gæster og kunder skal føle og opleve, når de kommer til vores kontor. Vi har stillet  os selv spørgsmålet "hvordan kan vi skabe et  så behageligt og funktionelt  miljø som muligt, og samtidig skabe merværdi for dem, der vælger at  være på kontoret"?

Rejsen mod fremtidens kontor

Sara sammenligner processen  med at udvikle en brugervenlig app, hvor konklusioner, funktioner og beslutninger er baseret på solid dataindsamling samt indsigt fra prototyper testet af de fremtidige brugere.  For Coor begyndte  rejsen mod  fremtidens kontor  med en forundersøgelse, hvor vi  indsamlede  data fra kontorets sensorer, medarbejderundersøgelser og en lang række dybdegående interviews.  Indsigterne fra  undersøgelsen resulterede i, at Coor Advisory  kunne  udvikle personaer, designprincipper og koncepter optimeret til medarbejdernes behov og ønsker.
"Hvis du ikke tager udgangspunkt  i medarbejderne, når du designer  arbejdspladser, risikerer du at stå tilbage med en stilfuld kontorløsning, der i sidste ende  ikke passer til  virksomhedens faktiske behov,"  fortsætter Sara.

I et næste trin kortlagde  Coor medarbejdernes og gæsternes "rejse" gennem kontoret; hvordan de  bevæger sig rundt i lokalerne, hvilke klare "berøringspunkter" der er, hvad de rent faktisk gør i løbet af en typisk arbejdsdag, og hvordan de skal føle, når de gør dette.
" Hvert øjeblik skal  virkelig  betyde noget.  Fra    velkomsten, den første kop kaffe og et møde til behovet for restitution, muligheder for   at finde kreative løsninger på problemer og smidige funktioner til digitalt   samarbejde. Nu  skaber vi  de bedste betingelser for, at kontoret kan blive en værdifuld oplevelse for forskellige mennesker," siger  hun.

Sara understreger, at denne oplevelse  ikke kun er  skabt ved  hjælp af indretning – men at man er nødt til at se på det store billede og kombinere  designet med  fremtidens  servicetjenester og smarte teknologi  for at  lykkes.
"Vi kigger ud over medarbejdernes basale behov og finder løsninger, der både forenkler hverdagen og engagerer dem, og så skal der  lidt ekstra  til, som de måske ikke altid har "top of mind".

Hvad siger medarbejderne til projektet?

"Vi har kun fået positive tilbagemeldinger. Alle ser en værdi i dette, fordi vores medarbejdere både ser på og bruger kontoret på nye måder nu.  Ud over en bedre og mere behagelig kontoroplevelse vil dette projekt også  skabe stolthed for dem.

Projektet med de nye kontorer er et igangværende arbejde,  hvor vi løbende evaluerer, optimerer og justerer de forskellige services og funktioner.
" Lige nu  er vi  i en konkretiseringsfase, hvor vi har skabt rammerne for fremtidens  servicekoncept, prioriteret og  afprøvet ideer  til  konkrete løsninger. Vi sigter mod, at Coors fremtidige kontor  skal stå færdigt i efteråret  2022. Det er vigtigt at træffe gennemtænkte valg baseret på data og indbygge fleksibilitet, for vi ønsker,  at  løsningen skal leve over tid, siger Sara.

Ud over at skabe merværdi og oplevelser, der trumfer medarbejderes og gæsters forventninger,  giver dette arbejde  vigtige indsigter og oplevelser,  der kan bruges,  når kunderne har brug for hjælp til at  designe deres  fremtidige arbejdspladser.  
"Det er virkelig vigtigt for os at praktisere  det, vi prædiker. På dette kontor kan vi fremvise,  hvad  fremtidens arbejdspladser og service  er, teste løsninger og bruge funktioner, før vi anbefaler dem til kunderne. Det betyder, at vi  virkelig kan  stå bag vores løsninger og sammen med kunderne udvikle deres kontorlokaler og serviceydelser ud fra deres specifikke behov og vilkår, siger Sara.

Coor har en holistisk tilgang til fremtidens arbejdspladser


Coor vil skabe en attraktiv og mere bæredygtig arbejdsplads, der er optimeret til fremtidens  behov og er mere relevant end nogensinde. Moderne kontorer har brug for smarte og gennemtænkte serviceløsninger og funktioner, der følger en klar strategi.  For at  imødekomme den fremtid, der allerede er her, støtter Coor med alt fra arbejdspladsstrategier, rådgivning og forandringsledelse til udvikling og implementering af  fremtidens serviceydelser.