Sprog / Websted

Languages

Change site

SÅDAN FÅR I MEDARBEJDERNE TILBAGE TIL KONTORET

Efter lang tid, hvor mange både har vænnet sig til og nydt at arbejde hjemmefra, er de fleste kontorer åbnet op igen. Det stiller arbejdsgiveren over for en udfordring: Hvordan formår vi at tiltrække medarbejderen til kontorerne igen? Her er vores arbejdspladseksperters bedste tips til jer, der allerede har et velfungerende kontor.

HVORFOR HAR VI BRUG FOR KONTORER?

Hvorfor har vi egentlig brug for   kontorer, når det er gået så godt  at  arbejde   hjemmefra i næsten to år?

 For at motivere medarbejderne til at vende tilbage til kontoret er det vigtigt at kommunikere HVORFOR det er en god idé at komme ind på kontoret.  For nogle virksomheder er det vigtigt at opbygge kultur eller   øge samarbejdet mellem medarbejderne, mens det  for andre kan være  af rene privatlivs- og sikkerhedsmæssige årsager.

HVEM BRUGER KONTORET?

Når I er enige om, hvorfor I skal have et kontor, er det vigtigt at identificere  , hvem af medarbejderne, der skal  bruge kontoret. I  skal  derefter finde ud af, hvad der er vigtigt for dem, og hvilke aktiviteter de udfører på kontoret. Nogle aktiviteter kan være  mere effektive at udføre eksternt/hjemmefra,  og I  behøver derfor ikke at tilpasse kontoret specifikt til disse aktiviteter.

Skal kontoret lægge vægt på samarbejde og samvær eller være mere tilpasset  fokusarbejdet? Eller måske begge dele?   For at vide, hvilke funktioner  der er vigtige for medarbejderne, er det vigtigt at I spørger dem og analyserer, hvad de har brug for.

Når I har undersøgt behovene og har et klart ”hvorfor”, er det vigtigt,  at ledelsen kommunikerer dette og står bag det – hele vejen.

5 tips til at skabe et attraktivt kontor


"FIX IKKE DET, DER IKKE ER ØDELAGT!"

Viste jeres analyse, at jeres kontor  allerede var  godt på vej til at have de rette rammer for en effektiv arbejdsdag? I så fald skal I ikke være bange for at holde fast i    det, der virker. Der er masser af justeringer,  I kan foretage alligevel for at  få det  til at  føles som en ny start på kontoret uden at skulle ændre det grundlæggende koncept.

"GØR MEDARBEJDERNES LIVSPUSLESPIL LETTERE!"

For mange har hjemmearbejde gjort livets puslespil enormt meget nemmere.  For at  kontoret skal være lige så  attraktivt som  at arbejde hjemmefra,  skal medarbejderne ikke opfatte kontoret som en hindring for en effektiv hverdag. Ved  at tilbyde den rigtige service til  jeres medarbejdere, kan kontoret i stedet være det sted, der gør medarbejdernes hverdag lettere. For eksempel kan indkøbsposer være klar til afhentning  efter endt arbejdsdag, eller vasketøj, som man afleverer  om morgenen, er rent og nystrøget, når man går hjem igen.  For dem, der har en hund, kan  et hundevenligt sted på kontoret  gøre hele forskellen.

"SKAB EN PULS PÅ KONTORET!"

Hvad mange mennesker savner, når de arbejder hjemmefra,  er den "puls", som kontoret tilbyder.  Brug denne længsel og arranger arrangementer og aktiviteter, hvor mange medarbejdere samles og interagerer.  Aktiviteterne kan med fordel være i tråd med din kerneforretning eller  på anden måde  appellere til deres interesser. For vores  medarbejdere hos Coor ville vi arrangere smagsprøver på de forskellige typer kaffe, som vi tilbyder vores kunder, mens et "hackathon"  i en organisation med mange it-udviklere måske er  mere attraktivt.

"TILPAS OG FORENKL TEKNOLOGIEN"

I en hybrid verden har vores behov og forventninger ændret sig; vi arbejder  fra forskellige steder, og  vores møder bliver mere og mere   digitale. Kontoret skal også understøtte disse nye måder at arbejde på. Det er godt at gennemgå, opdatere og tilpasse mødesteder og lokaler og give de rette betingelser for digitale og hybride møder. Coors undersøgelser peger på, at mødeteknologi er en afgørende faktor for, om medarbejderne vælger at gå på kontoret eller ej - de føler, at de har bedre styr på det tekniske fra  hjemmekontor.

"VOV AT AFPRØVE NOGET NYT"

Der er mange  tanker, teorier og hypoteser om, hvordan fremtidens  arbejdspladser  kommer til at se ud og fungere.  En god måde  at finde din fremtidige strategi på er at turde  prøve nye ting!  Prøv nye måder i  mindre skala og inddrag medarbejderne i  at evaluere, hvad der virker – invester i  det, og hvis det ikke virker  – vær glad for,  at det bare var en test!

Coor Advisory - for et inspirerende, smart og Mere bæredygtigt arbejdsliv!

Vi gør din arbejdsplads til et attraktivt sted for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Coor Advisory tilbyder strategisk rådgivning om fremtidens arbejdspladser og arbejdsliv  og hjælper  dig med at skabe kunde- og medarbejdercentrerede oplevelser på arbejdspladsen.