Sprog / Websted

Languages

Change site

Coor forpligter sig at nå Net Zero-mål for C02-udledninger i 2040

Inden 2040 vil Coor være Net Zero og dermed udlede nul drivhusgasser fra egne aktiviteter hos kunderne samt ned gennem værdikæden. Det er ti år tidligere end Science Based Targets-initiativets krav til virksomhederne, men en nødvendighed for at styrke den langsigtede bæredygtige udvikling i Coor, fortæller CEO AnnaCarin Grandin, Coor.

"Det er rigtig godt, at vi har sat et mål, der bliver nået ti år tidligere, end SBTi´s officielle standard kræver. Samtidig viser det, at vores bæredygtighedsstrategi fuldt ud understøtter vores vision om at blive en endnu mere bæredygtig  virksomhed," forklarer AnnaCarin Grandin, CEO, Coor.

Det nye langsigtede klimamål betyder, at Coors aktiviteter ikke længere vil bidrage til udledning af drivhusgasser i 2040. Drivhusgasemissionerne fra hele værdikæden, fx leverandører, vil være faldet med 90% i forhold til 2018. På det tidspunkt vil den energi og de materialer, som Coor bruger hos kunderne, være fuldt cirkulære. Emissionerne fra kantinedrift bliver også reduceret kraftigt. De resterende CO₂- emissioner vil blive klimakompenseret.

Derfor er arbejdet nu i gang i Coor med at se på, hvordan driften kan justeres for at opnå det langsigtede mål om nul udledning fra egne aktiviteter inden 2040. Samtidig er der sat gang i en proces for at få en officiel tredjepartsvalidering gennem Science Based Targets-initiativet (SBTi), som tidligere har godkendt Coors mål.  

"Vores kortsigtede klimamål blev godkendt af Science Based Target-initiativet i april 2022. Nu fokuserer vi på arbejdet mod Net Zero. Skiftet er en stor udfordring, men det er nødvendigt for at sikre en klimamæssig ansvarlig langsigtet vækst," forklarer Maria Ekman, Head of Group Sustainability, Coor.

Coors kortsigtede klimamål  er allerede valideret af SBTi

  • Coor har allerede fået kortsigtede klimamål  godkendt af SBTi:  
  • I 2030 vil Coor reducere drivhusgasemissioner inden for scope 1 og scope 2 med 75 % i forhold til 2018-niveauet.
  • Vores biler skal køre på el i 2030, og al elektricitet vil blive produceret af vedvarende energikilder inden 2030.
  • Coor har også sat sig for, at 75 % af vores udledninger under scope 3 skal komme fra leverandører, hvis klimamål er godkendt af SBTi senest i 2026.
  • Desuden skal emissionerne fra føde- og drikkevarer reduceres med 30 % [kg CO2e/kg indkøbte råvarer] senest i 2025 i forhold til basisåret 2018.