Sprog / Websted

Languages

Change site

Turbo på den grønne omstilling hos Bygningsstyrelsen

Det kan betale sig for klimaet at tage stilling til, hvordan man sammensætter sin menu og hvad man køber ind. Coor har på sin kontrakt med Bygningsstyrelsens institutioner under ”bølge 2” sikret et flot lavt niveau af CO2e fra indkøbte råvarer. Resultatet kommer kort tid efter, at alle kantiner som Coor driver for Bygningsstyrelsen, blev Svanemærket.

Knapt 15 måneder efter opstart af den samlede kontrakt med Bygningsstyrelsen har Coor´s vedholdende fokus på mere bæredygtig drift vist et flot resultat. Søren Kanne, Divisionsdirektør i FOOD by Coor hos Coor, fortæller om omdrejningspunktet for at sikre et lavt niveau af CO2e i indkøbet af råvarer:

  • Den rette sammensætning af råvarer der bruges til den daglige madoplevelse, kan gøre en kæmpe forskel for vores klima og reduktion af CO2e. Vi skal tænke gode klassiske råvarer der er i sæson ind i alle vores retter. Det er et håndværk og det er en sjov udfordring hver dag. Jeg er stolt af vores dygtige medarbejdere i køkkenerne og af holdet omkring dem.

Tallet for CO2e fra indkøbte råvarer kan nu måles konkret hos de enkelte institutioner, hvilket er yderst afgørende for, at man kan følge udviklingen og sætte ind og reducere det yderligere.

Mette Balling Lisby, Vicedirektør, Bygningsstyrelsen, siger:

  • I vores samarbejde med Coor har vi slået fast at den grønne omstilling er, og skal være, en naturlig og integreret del af vores Facility Management leverancer. Bygningsstyrelsen ønsker at understøtte en grøn og bæredygtig drift af de statslige arbejdspladser, og her hjælper Coor os med at udvikle bæredygtige løsninger og realisere de konkrete resultater.

Selve tallene på CO2e bliver ikke offentliggjort på grund af den korte periode, men ud fra de antagelser, der lå til grund for beregningerne i det oprindelige tilbud til Bygningsstyrelsen ligger klimabelastingen fra CO2e væsentligt lavere i forhold til det beregnede udgangspunkt.

 

En del af en nordisk rekord

Resultatet kommer kort tid efter, at Coor på én gang fik Svanemærket alle 25 kantiner under Bygningsstyrelsens bølge 2, hvilket er nordisk rekord. I alt driver Coor nu 32 af de i alt 48 svanemærkede kantiner, der findes i Danmark.

Målet med Svanemærket er at nedbringe den samlede miljøbelastning, og derfor bliver der stillet omfattende miljøkrav til fx indkøb af råvarer, men også til energiforbrug, vand, mad, affald og kemikalier. Dertil stiller Miljømærkning Danmark også krav om, at kantinepersonalet skal uddannes i at tænke innovativt i kampen om bl.a  at reducere både madspild og restaffald. Der er også krav om at kantinerne skal arbejde med "Energi- og CO2-reducerende tiltag for at begrænse klimabelastningen.

CO2e står for alle de forskellige drivhusgasser, der udledes i forbindelse med produktionen af en råvare, mens CO2 kun dækker reduktion for kuldioxid. 

 

Fakta om Coor´s kontrakt med Bygningsstyrelsen og om Svanemærket