Sprog / Websted

Languages

Change site

Coors Carbon Insight giver overblik over CO2-udledningen fra FM-serviceydelser

Coors Carbon Insight-rapport kan give virksomhederne indsigt i CO2 emissioner fra FM-serviceydelser. Rapporten vil gøre det muligt for virksomheder at identificere forbedringspotentiale og dermed mindske deres miljømæssige fodaftryk.

Som en af de første nordiske virksomheder kan Coor tilbyde kunderne en databaseret oversigt over CO2-emissioner fra FM-ydelser. Det bliver stadig vigtigere i takt med, at lovgivningen strammes, og flere virksomheder tilslutter sig Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Carbon Insight-rapporten danner grundlaget for nøjagtig bogføring for virksomhederne på det miljømæssige område. Kunderne får ikke kun oversigt over den samlede udledning, men også en grundig gennemgang af, hvordan de er fordelt på Coors forskellige serviceydelser og underkategorier. Udover at vise, hvor udledningerne kommer fra, viser Carbon Insight også, hvordan de er beregnet ud fra GHG-protokollen.

 

Værdifuld indsigt i Scope 3-emissioner

I takt med at rapporteringskravene til CO2-udledninger i værdikæden stiger, drevet af krav fra både kunder og investorer, er det afgørende at gøre dataene synlige og forståelige. Samtidig er det en udfordring for virksomhederne at få pålidelige upstream CO2e-data.

Hanna Cedervall, Group Sustainability Manager hos Coor, der har været med til at udvikle Carbon Insight, beskriver Carbon Insights:

"Kunden modtager en rapport med klimadata, herunder en opdeling af emissioner for hver ydelse i vores leverance. Servicen er hjælpsom for kunderne, når de laver deres egne klimakonsekvensvurderinger og giver os også mulighed for at identificere fælles fokusområder, som vi kan arbejde sammen om. Denne type indsigt er nødvendig for, at vi kan drive den forandring, der kræves for at nå målet på 1,5 °C. For at reducere emissionerne er vi nødt til at starte med at måle dem."