Sprog / Websted

Languages

Change site

Coor og politiet har indgået Danmarks største FM-samarbejde

I foråret underskrev Coor og politiet en 5-årig kontrakt om en fuldt integreret facility management-løsning. Aftalen har en værdi til et 3-cifret millionbeløb og er den største aftale, som er indgået inden for outsourcing af serviceydelser i Danmark.

Der var spænding til det sidste, da politiet midt i april offentliggjorde, at Coor var blevet valgt som samarbejdspartner i en historisk stor FM-aftale. Kontrakten omfatter bl.a. rengøring, kantinedrift, post, vognparksservice for 2200 biler, hittegods, udvendig og indvendig bygningsvedligehold samt arealpleje. Coor overtager mere end 250 medarbejdere, som servicerer ca. 14.000 ansatte i politiet og anklagemyndigheden fordelt på 250 lokaliteter i hele landet. Med den nye aftale bliver Coor den største danske udbyder af integrerede FM-ydelser, og cementerer dermed sin position som specialist i håndtering af komplekse serviceydelser store FM-aftaler.

- At politiet valgte os til at løse opgaven, ser jeg som et bevis på og en anerkendelse af vores kompetencer inden for store og komplekse løsninger. Netop her kan vi tilføre stor værdi gennem synergier mellem ydelserne og intelligente optimeringer, understreger Coors administrerende direktør Jørgen Utzon.

Innovativ udvikling af politiets service

For politiet var udsigten til at frigøre ressourcer til kerneforretningen en væsentlig årsag til, at man valgte at outsource serviceydelserne. En tidligere budgetanalyse havde peget på, at der potentielt ville være markante besparelser at hente ved at overdrage politiets servefunktioner til en professionel aktør. Når valget faldt på Coor, var det fordi Coor kunne levere et højt serviceniveau og sikre en årlig besparelse på ca. 30 procent, uden at de 250 medarbejdere, som nu får ny arbejdsgiver, kommer til at opleve forringelser i løn- og ansættelsesvilkår.

- For os var det afgørende at entrere med en partner med en innovativ og engageret tilgang til servicearbejdet. Den kvalitet og professionalisme, som vi har oplevet i det indledende samarbejde, har bestyrket os i vores forventninger om, at vi med Coor har en partner, som kan bidrage til at udvikle vores fremtidige service. Desuden betyder Coors ekspertise inden for servicearbejdet, at kvaliteten i den ledelsesinformation, som vi skal styre og budgettere vores serviceopgaver efter, bliver langt bedre. Vi er derfor rigtig glade for at have fået en professionel partner på serviceområdet, fortæller Lasse Carlsson, som er facility chef hos politiet.

Overdragelse i to etaper

Den konkrete overdragelse af servicefunktionerne foregår i to etaper, hvor funktionerne under Rigspolitiet og Københavnsområdet startes op i september, mens opstarten i resten af landet følger i december. Dette for at undgå spidsbelastninger i integrationsfasen, så selve overdragelsen sker så gnidningsfrit som muligt. For selv om Coor endnu ikke har overtaget serviceansvaret, så arbejdes der i øjeblikket på højtryk for at integrere politiets servicefunktioner i Coors organisation. Bl.a. skal der implementeres en ny serviceportal og et -center, så politiet får en nem og brugervenlig adgang til bestilling af de mange forskelligartede serviceopgaver, der skal til for at politiets ansatte kan udføre deres arbejde. I alt er der etableret omkring 20 integrationsprojekter, som skal sikre alt fra, at de nye medarbejdere i Coor får løn til at grænsefladerne for ansvaret mellem specifikke serviceydelser er klart defineret.

- Selv om politiet havde lavet et grundigt udbudsmateriale, så er det klart, at med en så omfattende outsourcing vil der være forhold, der ikke er taget højde for. Derfor samarbejder vi om at få detaljer på plads til september, hvor vi overtager servicefunktionerne. Det er vigtigt for os, at servicebrugerne i politiet fra starten oplever, at vi kan levere et standardiseret, professionaliseret og effektivt serviceniveau.