Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

STRATEGISK RÅDGIVNING

Rådgivning giver svar på komplekse spørgsmål om jeres kontor. Coor Advisory Services hjælper med at analysere, planlægge og implementere jeres arbejdsplads.

coor_strategiskradgivning

Facility Management-branchen er kompleks, og der er i dag mange strategiske spørgsmål, hvor I kan have behov for ekstern ekspertise og støtte. Hvordan skal kontoret udformes, så vores ansatte trives? Hvordan skal et nyt kontor dimensioneres for at blive omkostningseffektivt? Hvilke tekniske løsninger vil kunne støtte medarbejderne til at blive mere produktive? Og hvordan gennemfører vi forandringen til et moderne kontor, så vi opnår den højest mulige accept? Eller også kæmper man med stigende energiomkostninger, som rammer både mod miljøet og egne resultater hårdt. Og hvis I tænker på FM-outsourcing generelt, tænker I måske på, hvilken type outsourcingproces der passer bedst til jeres behov?

En partner til udformning af det smarte kontor

Vi har udviklet et koncept til kontorer, som vi kalder Smart Office. Det har til formål at hjælpe vores kunder med at skabe mere effektive og langsigtet bæredygtige arbejdspladser læs mere om smart solutions her. 

Inden for Coor Advisory Services har vi samlet vores eksperter i arbejdspladsudvikling, som har mange års erfaring med:

  • Gennemførelse af forstudier for at etablere et målbillede for det nye kontor
  • Udarbejdelse af et fysisk design i samarbejde med Coors arkitektpartnere
  • Varetage projektledelsen af hele forandringsprojektet inklusive flytning til nyt kontor eller ombygning af det eksisterende. 

Vi baserer vores unikke projektmetode og erfaring på ca. 30 projekter med arbejdspladsudvikling, hvor kunderne ofte stiler mod en aktivitetsbaseret (ABW) løsning. Vi samarbejder om at skabe en skræddersyet løsning til netop jer. Vi støtter jer i alt fra fysisk udformning og rådgivning om teknik og service til hele forandringsledelsesarbejdet, hvor vi lægger fokus på at opbygge interne forandringsledere i organisationen. Vi kan også hjælpe med at optimere servicen efter gennemført forandring af kontoret. Kort sagt har I i Coor en partner, der tager ansvar for analyse, gennemførelse af forandringsprocesser og opfølgning på jeres mål samt levering af tjenester til det nye kontor. 

Billedet nedenfor viser en oversigt over vores CAS-udbud:

 

Systematisk tilgang til reduceret energiforbrug

Vi har de seneste år hjulpet mange af vores kunder med at realisere væsentlige energibesparelser ved at etablere et kontinuerligt, systematisk energiarbejde med tydelige mål. Vi udfører også større tiltag, som identificeres gennem omfattende kortlæggelse og udredning, der ledes af vores kompetente energiingeniører. Vi rådgiver både vores store FM-kunder og tilbyder energirådgivning som selvstændig tjeneste. Vi mærker en stigende efterspørgsel efter disse tjenester, i takt med at virksomhederne bliver stadig mere bevidste om, hvordan et systematisk energiarbejde kan hjælpe dem med at reducere deres energiomkostninger.

Læs mere om, hvordan vi driver vores energiarbejde her: 

Unik kompetence inden for teknisk sikkerhed

Hos Coor har vi bred erfaring med levering af teknisk sikkerhed og kan tilbyde konsultation og rådgivning til store og små kunder. Coor har en etableret sikkerhedsplatform inden for forvaltning med stort fokus på kontinuerlig udvikling af smarte sikkerhedsløsninger. Vi har specialistkompetencer inden for integrerede sikkerhedsløsninger, adgangssystemer, indbrudsalarmer og brandalarmer og kan fx tilbyde indkøbsrådgivning vedrørende valg af systemer, situationsanalyse samt udarbejdelse af mulige strategier for en fortsat moderne og omkostningseffektiv sikkerhedsløsning. Vi driver selv tekniske sikkerhedsløsninger hos majoriteten af vores kunder. Flere af disse ligger helt i front i branchen. 

Coor – den naturlige partner til FM-rådgivning 

For visse udvalgte kunder kan Coor også bistå i mere overordnede outsourcingdiskussioner.  Takket være vores store erfaring kan vi være en naturlig sparringspartner for større kunder, der står over for en outsourcingbeslutning. Hvilken indkøbsproces skal jeg vælge? Hvilken tjenestesammensætning skal jeg vælge? Hvilke geografier er velegnede at gruppere i samme indkøbspakke? Hvor stort er besparelsespotentialet? Hvordan skal vi måle for at følge op på, om potentialet bliver realiseret? Spørgsmålene kan være mange og komplekse, og Coor kan være en naturlig partner i disse diskussioner.

Vores kompetente medarbejdere hjælper jer gerne

Coor råder over en stor gruppe medarbejdere med forskellige specialistkompetencer inden for moderne arbejdspladser, energi, teknisk sikkerhed m.m. Fællesnævnerne for dem alle er, at de har stor erfaring med at drive forandringsprojekter sammen med vores kunder. Da vi næsten altid leverer FM-tjenester til de samme organisationer, som vi leverer konsulenttjenester til, er det utroligt vigtigt for os ud fra et kundetilfredshedsperspektiv virkelig at levere den forandring, vi har lovet.  Da efterspørgslen efter vores forskellige rådgivningstjenester vokser kraftigt for tiden, satser Coor nu på at opbygge en kritisk masse af eksperter. Du er meget velkommen til at kontakte os for en første dialog om, hvordan vi kan støtte dig i den forandring, du gerne vil skabe! 

Kundecase

Kundecase: Hovedkontor, offentlig virksomhed, omkring 400 medarbejdere i det centrale Stockholm

Baggrund

Virksomheden har sit hovedkontor i en ejendom, de selv ejer og forvalter. Bygningen har fredningsstatus. Kontoret føltes for trangt, der var ikke kontorpladser til samtlige medarbejdere og konsulenter, og der var mangel på mødelokaler. Virksomheden ønsker at blive i de nuværende lokaler, hvilket vil sige, at en flytning ikke er aktuel. 

Virksomheden arbejder mere procesorienteret, hvilket medfører mere og mere arbejde på tværs af afdelings- og enhedsgrænser. Det skaber også andre behov for mødepladser, alt fra mindre lokaler, hvor man kan sidde sammen med kolleger i en vis tid og på et vist projekt. Kontorlokalerne var sjældent fuldt bemandede, samtidig med at der også var et relativt stort behov for flere arbejdspladser til konsulenter.

Coors opgave

Coor fik til opgave at gennemføre et forstudie, som skulle svare på spørgsmålene:

  • Hvordan udnytter virksomheden sine lokaler?
  • Hvordan ser virksomhedens behov for lokaler ud?
  • Hvordan kan virksomheden finde sig til rette med de eksisterende forhold?

Virksomheden havde inden projektstarten defineret et målbillede, som blev en ledestjerne gennem projektet. Den handlede blandt andet om et funktionelt og effektivt hovedkontor, som giver det bedst mulige præstationsmiljø. Kontoret skulle være inspirerende, professionelt og give forudsætninger for naturligvis møder og samarbejde. 

Coor gennemførte et forstudie, hvor man dannede sig et overblik over de aktuelle forhold gennem en belægningsanalyse og en aktivitetsanalyse. Data blev indsamlet gennem målinger, interviews og workshops. Med udgangspunkt i en række konklusioner udarbejdede man anbefalinger til den fremtidige udformning og arbejdsmetoder for at opnå et kontor på linje med det målbillede for kontoret, som var defineret. Coors arkitekt udviklede et inspirationslayout i henhold til de udarbejdede anbefalinger og præsenterede dem for projektets styregruppe. Forstudiet blev også præsenteret for virksomhedens ledelse. Det er nu truffet beslutning i virksomhedens ledelse om at indlede implementering af den handlingsplan, som Coor forslog.

Kontaktperson

Mere information om Coors tilbud inden for strategisk rådgivning: 

Coor Advisory Services:

Anna Nordin

Anna Nordin

Chef, Coor Advisory Services

Energirådgivning:

Teknisk sikkerhedsrådgivning:

Marcus Dover

Ansvarlig for teknisk sikkerhed