Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

Rengøring af renrum og klassificerede områder

Coor varetager rengøring af; Sterile rum, laboratorier, renrum, cleanroom, ISO klassificerede rum og områder med CNC til klasse B klassificering. Uddannelsen af medarbejderne sker selvfølgelig, så rengøringen udføres efter gældende GMP regler, specifikke kundekrav og ikke mindst myndighedskrav.

Kontakt os
Kvindelig medarbejder rengørrer renrum

Vi tager os af renrum og klassificerede områder

Coor har i dag rengøringsaftaler med nogle af Danmarks største virksomheder indenfor medicinal- og medicoindustrien. Det er brancher, hvor rengøringen af deres klassificerede områder og renrum er af forretningskritisk karakter. Vi har både integrerede facility service løsninger og single serviceaftaler inden for rengøring, så vi kan tilpasse vores samarbejde efter vores kunders behov. 

Med Coor som leverandør får du en samarbejdspartner, der:

  • er ISO 9001 certificeret 
  • har fuldt integreret GMP træning, sidemandsoplæring, gentræning og dokumentation i vores oplæring
  • har en organisation i vores virksomhed dedikeret til kun dette segment
  • arbejder med kvalitetstyring tilpasset jeres SOP’er og øvrige krav
  • har et gennemprøvet renrumskoncept
  • har stor erfaring med eksterne audits og ledelseskrav om interne audits
  • har højt prioriterede uddannelsesdage for vores servicemedarbejdere, både nyuddannelse og gentræning
  • arbejder med nulstillinger, opgraderende rengøringer, klassificerede rengøringer, procedure rengøringer oa
  • har den holistiske forståelse for jeres verden


Hvad er rengøring efter internationale standarder?

Ved klassificering og daglig rengøring af renrum og andre kontrolerede områder kræves der professionel rengøring udført af kompetent personale. Hos Coor specialuddanner vi det personale, som håndterer kontroleret rengøring for vores kunder. Vi har konstant fokus på de krav, som standarderne stiller. Vores personale, holdes opdateret med den nyeste viden inden for rengøring af kontrolerede områder. De ved helt præcist, hvilke risici partikler og mikroorganismer udgør, og netop denne viden danner rammerne for deres arbejde. Derudover kender de til vigtigheden af de specifikke arbejdsmetoder og processer, brugen af sterilt udstyr samt dokumentation af den udførte arbejde. 

 

Hvordan arbejder Coor med klassificerede renrum og kvalitetsstyring?

Hos Coor fører vi dagligt tilsyn med de rengjorte områder hos vores kunder, og med ekstra fokus på opfølgning af klassificerede områder. Her instrueres det uddannede rengøringspersonale i egenkontrol af rengjorte områder samt klassificerede renrum.

Er kvalitetsniveauet ikke som det bør være, igangsættes en handlings- og opfølgningsplan. Alle vores ansatte anvender en logbog, hvorigennem rengøringspersonalet kan overskue og kvittere for sine opgaver. Disse logbøger kontrolleres efterfølgende, så risikoen for afvigelser holdes på et absolut minimum. 

Klare beskrivelser af arbejdsprocesser

Vi har udarbejdet et styringssystem med instruktioner og beskrivelser af processer. Beskrivelserne viser, hvilke processer der skal udføres i de enkelte klassifikationstyper og med hvilken frekvens samt den tilhørende metode. Disse beskrivelser integreres i kundens kvalitetssystem og med kundens SOP’er (standard operating procedures) - herefter udarbejdes arbejdsplaner. 

Dokumentation og sporbarhed

Dokumentation er fundamentet for Coors samlede leverence. Vi følger nøje jeres krav til dokumentation og logbogsføring, men har også vore egne dokumentationskrav. Korrekt dokumentation muliggør kontrol, sikrer sporbarhed og sikrer korrekt udbedring af afvigelser. For eksempel i forbindelse med audits, interne som eksterne, er korrekt dokumentation vigtig.

Med Coor som levenradør er I altid sikret

Da der ofte er tale om forretningskritisk rengøring, er sikkerhed og beredskab vigtige parametre. Vi udarbejder præcise beredskabsplaner, på alle niveauer og på tværs af segmentet. Vi kan derfor levere uanset sygdom, frafald og andre uforudsete hændelser.

Rengøring af klassificerede rum, sterile rum, laboratorier, renrum, cleanroom, ISO klassificerede rum og områder med CNC til klasse B klassificering

Kært barn har mange navne. Uanset om det hos jer kaldes Cleanroom, renrum eller klassificerede områder, er vi eksperter i rengøringen. Vores medarbejdere er alle uddannede til disse opgaver, og ved præcis, hvad I taler om, når I siger ISO II, CNC, GMP, GDP eller klasse B. 

Har I ikke behov for rengøring af renrum eller lignende, tilbyder vi også hospitalsrengøring inden for nogle af de bedste branchestandarter samt almindelig erhvervsrengøring