Sprog / Websted

Languages

Change site

De vigtigste kriterier for at outsource?

Det bliver stadig mere almindeligt, at private og offentlige virksomheder vælger at outsource deres servicefunktioner til en ekstern serviceleverandør.

Kvindelig Coor receptionist der arbejder

I en virksomhed kan FM-aktiviteter enten håndteres internt eller være outsourcet til en serviceleverandør. Årsager til at outsource skyldes f.eks. ønske om fokus på kernevirksomheden, forbedre servicekvaliteten, reducere omkostningerne og minimere risici. Men det kan også være et ønske om at få mere innovative værdiskabende serviceydelser internt i virksomheden og herigennem tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere m.v. Hos Coor ser vi et skift i denne retning.

Servicekvalitet overgår pris som det vigtigste indkøbskriterium

I løbet af de sidste fem år har kvalitet overhalet pris, som det vigtigste FM-købskriterium i Norden. Specielt store private virksomheder har fokus på kvalitet, mens den offentlige sektor stadig lægger meget vægt på prisen. En konkurrencedygtig pris er fortsat en vigtig drivkraft for kunderne, men i takt med at kontrakterne modnes, lægges der større vægt på servicekvalitet og andre værdiskabende tiltag. De mest modne kontrakter fokuserer i høj grad på foranstaltninger til at forbedre produktiviteten og servicekvaliteten.

Fokus på innovation for at forbedre produktiviteten og reducere omkostningerne

Innovation bliver stadig vigtigere, ikke kun som en differentierende faktor under udbudsprocessen, men også løbende i serviceleverancen. På grund af ønsket om kontraktstyring bliver digitale processer og systemer en naturlig del af en FM-leverance med en serviceleverandør. Desuden benytter virksomheder med integrerede facility management-løsninger ofte innovative løsninger inden for produktforbedringer og bæredygtighed til at opnå håndgribelige fordele i form af øget produktivitet og omkostningsreducering.

 

Vil I vide mere?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os