Sprog / Websted

Languages

Change site

Net-Zero 2040 valideret af SBTi

I februar 2023 forpligtede Coor sig til at opnå Net-Zero; netto-nul-udslip af drivhusgasser senest i 2040. Science Based Target-initiativet (SBTi) har nu gennemgået vores plan og valideret, at initiativerne er i overensstemmelse med de krav som forskningen viser, der skal til for at nå målet.

 

- At vores Net-Zero-mål igen er blevet valideret af en tredjepart demonstrerer endnu engang, at vi fokuserer på de rigtige områder i vores bæredygtighedsstrategi. Dette er et af de områder, vi arbejder på for at fremtidssikre vores virksomhed og fastholde vores markedsledende position inden for facility management i Norden," forklarer AnnaCarin Grandin, CEO og Koncernchef for Coor.

At opnå Net-Zero-udslip er det mest ambitiøse klimamål, som en virksomhed kan påtage sig i øjeblikket. Ifølge standarden udarbejdet af SBTi skal tilknyttede virksomheder opnå målet senest i 2050. For at nå målet ti år tidligere end det, der kræves som standard, har vi identificeret tre nøgleområder vedrørende vores omstilling: Udslip fra vores egen virksomhed, et skifte til mere bæredygtige menuer i vores kantiner samt et mere cirkulært flow, både i forhold til forretningsmodeller og leverandører.

"Vi har påbegyndt rejsen og er blandt andet begyndt med at elektrificere vores bilflåde, anvende fossilfri elektricitet og vælge leverandører, der deler vores ambitiøse klimamål. Men vi ved også, at der ligger en endnu større omstilling foran os, og at der vil blive krævet meget af os som virksomhed, men også af vores kunder, leverandører og samfundet som helhed. Vi skal alle hjælpe til, hvis vi skal nå målet på 1,5°C," slår AnnaCarin Grandin fast og fortsætter:

- Coor er en forandringsparat virksomhed, og der er en dybt rodfæstet passion og et ønske om at skabe langsigtede bæredygtige leverancer. Vi udfordrer konstant os selv til at finde måder at reducere klimapåvirkningen i alt, hvad vi gør - fra transport af varer og tjenester til udvikling af tjenester, der er så klimasmarte som muligt. Her har vi en stor fordel i vores etablerede samarbejde med innovative startups og vi er vant til at omfavne ny teknologi. For eksempel bruger vi AI dagligt i flere dele af vores forretning, siger AnnaCarin Grandin.

 

Coor har forpligtet sig til at opnå Net-Zero-udslip i hele værdikæden senest i 2040. Som en del af vores kortsigtede klimamål har vi forpligtet os til at reducere absolutte udslip af drivhusgasser i scope 1 og 2 med 75 % inden 2030, baseret på niveauerne fra 2018. Vi har også sat et mål om, at 75 % af udledningerne fra indkøbte varer og tjenester, opstrømstransporter og distribution skal stamme fra virksomheder, hvis klimamål er blevet valideret af SBTi. Vores langsigtede klimamål er at reducere absolutte drivhusgasudslip i scope 1, 2 og 3 med 90 % baseret på niveauerne i 2018 inden 2040. Eventuelle resterende udledninger, som vi ikke kan reducere, vil blive neutraliseret med en tilsvarende mængde kuldioxid. Dette omfatter aktiviteter, der fjerner og lagrer drivhusgasser fra atmosfæren.