Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

Renhold og vedligehold af udendørsområder med Coor ejendomsservice

Med Coor som samarbejdspartner kan I være sikre på, at jeres udendørsarealer altid er rene og velholdte. Vi sørger for, at arealet omkring ejedommen er indbydende og velplejet, og vi tilpasser vores service jeres behov.

To Coor ansatte renholder udendørsområderne

For at imødekomme jeres specifikke ønsker om udendørs renhold, afstemmer vi i samarbejde med jer et niveau af renholdelse, der definerer en fælles referenceramme for området. 

Dette er noget vi aftaler alt efter, hvilket præg I ønsker at sætte på jeres udendørsområde, og hvor ofte i ønsker, at services bliver udført. 

Vi skelner mellem forskellige typer affald;

  • Småt affald: sand, grus, planterester, visne blade, glasskår, cigaretskodder, kapsler og lignende
  • Let affald:  Aviser, reklamer, emballage, plastikposer, større bunker blade og lignende
  • Større affald: Byggeaffald, kasser, store grene og lignende 
  • Løst snavs: Pløre, aske, grus, jord, hundeeskrementer og ligende

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvilken form for renhold af udendørsinventar I har brug for i jeres virksomhed.