Sprog / Websted

Languages

Change site

Hvordan arbejder man smart og bæredygtigt med offentlige bygninger?

Fængsler, domstole og skoler kan være en udfordring for FM-chefer, som ønsker at miljøsikre deres bygninger. Sara Jägermo fra Vacse fortæller, hvordan man arbejder smart og bæredygtigt med offentlige bygninger.

Public properties | Coor

For ti år siden blev ejendomsselskabet Vacse, der har specialiseret sig i offentlige bygninger, grundlagt af syv svenske pensionsselskaber. De ejer, forvalter og udvikler ejendomme til retsvæsnet, undervisningssektoren og kontorer til samfundsmæssige opgaver, samtidig med at de arbejder med lange lejekontrakter med fokus på langsigtede afkast.
– Det langsigtede perspektiv er en af vores grundpiller, og det skal den være, eftersom vi forvalter pensionsmidler, og derfor gennemsyrer det langsigtede perspektiv faktisk hele vores virksomhed. Når vi taler om ejendomsservice, er responstiden et af de absolut vigtigste aspekter, eftersom vores område inkluderer så mange kritiske momenter. Hvis du fx arbejder på en politistation, må porten ikke pludselig gå i stå under en udrykning. Hvis det er akut, så er det akut, siger Sara Jägermo.

I dag er Vacse en af de største rendyrkede aktører inden for offentlige bygninger og ejer blandt andet Attunda Tingsrätt, fængslet i Sollentuna og Nya Hovrätten i Malmø. Netop arbejdet med offentlige bygninger indebærer en række udfordringer, som ejendomschefer og driftsansvarlige skal tage hensyn til, ikke mindst Vacse selv, som ofte skal forholde sig til en række aspekter, som normalt ikke er i fokus i forbindelse med ejendomsdrift. Eksempelvis hvordan man sikrer taget på en byret mod flugtforsøg, fx med en helikopter.
– Det kræver en indgående forståelse, og den har man ofte som samfundsborger. Man har en grundlæggende forståelse for, hvordan politiet og et fængsel fungerer. Men man skal også forstå, at man ikke bare kan komme og banke på døren for at udføre vedligeholdelsesarbejde, og hvorfor strukturen ser ud, som den gør. Det kræver en meget større indsigt hos alle involverede.

Som langsigtede ejere af samfundsejendomme udgør bæredygtighedsspørgsmålet en grundpille og et værdigrundlag for hele virksomheden. I efteråret 2017 tog Vacse hul på arbejdet med at eftercertificere samtlige ikke-certificerede ejendomme iht. BREEAM In-Use med ambitionen om at kunne udbyde en 100 % certificeret bestand inden for den nærmeste fremtid. Men for Vacse handler det ikke bare om at tage et ansvar for sine bygninger. Det handler også om at tage et socialt ansvar, og når man arbejder med netop offentlige bygninger, kan det ud over det langsigtede arbejde også medføre en række interessante udfordringer.
– Den store udfordring er, at man ikke kan gøre hvad som helst. Der er love og regler, som man skal forholde sig til. Hvis man ser på fængselscellerne, kan man ikke stille de samme krav til, hvordan de skal bæredygtighedsreguleres, som man kan til andre bygninger. Her arbejder man med en helt anden type rettigheder i forhold til fx varme og afkøling. Det er man bare nødt til at forholde sig til, men derfor bliver myndighedernes forandringsvilje også så vigtig.

Sara Jägermo fremhæver, at det vigtige her er dialog. At myndigheder som kriminalforsorgen sikrer, at der er en vilje, og at man sammen motiverer til at tage ansvar og ændre sin adfærd. Måske er det denne indstilling, som var med til, at Vacse blev tildelt en international miljøpris ved BREEAM Awards for bedste BREEM In-Use-certificerede bygning for fængslet i Sollentuna.
– Når man taler om netop bæredygtighedsspørgsmål, eksisterer der en fejlagtig opfattelse af, at bygningsejere kun har fokus på at spare penge, men som forvalter er det ikke midler, vi får del i. Tværtimod er det en satsning, vi går ind med, for at den kan komme lejerne til gode, ikke os selv. Og vi har desuden en helt ny klimaverden at forholde os til. Vi synes fx, at vi taler for lidt om vand i dag, når man taler om at måle, hvad en bygning forbruger. Det har jo ikke været et problem i Norden tidligere, men det er det nu.

På politistationen i Södertälje, som Vacse forvalter, venter man nu på at modtage et antal bikuber, som skal bidrage til øget bestøvning, og man har installeret marineblå solceller på taget. Desuden arbejder man i stor udstrækning med engagementsskærme, som viser status for huset, som man arbejder i, og med insekthoteller, som er gode for vores fauna og flora. 
– Dette emne var ikke på dagsordenen for fem år siden, men i dag ser vi, hvordan bæredygtigheden er noget, vi skal arbejde med hele tiden. Her har ejendomsadministratorer som Coor en vigtig opgave, for det handler om at implementere adfærdsændringer hos brugere og lejere, at lære at forstå, hvordan man bruger varme, afkøling og belysning på den rigtige måde. Og så handler det selvfølgelig også om, at alle, der arbejder med disse ejendomme, har et ansvar for at sikre, at de grundlæggende samfundsfunktioner fungerer. Alle detaljer tæller, og derfor er det altafgørende at have de rigtige personer på de rigtige steder.

A guide cover on why a building should be sustainable | Coor

Coor guide Smarte bygniger - Smarte bygninger giver smartere arbejdspladser

Hvilken forskel kan en bygning egentlig gøre for medarbejdernes sundhed og for vores egen evne til at tage ansvar for miljøet på vores arbejdsplads? Fremtidens intelligente maskiner tager hånd om både mennesker og miljø. Begrebet Smart Buildings forbindes ofte med nye bygninger, ny teknik og frem for alt bygningsautomation. Det vil sige automatiserede processer til kontrol og styring af bygningernes installationer og kan fx handle om ventilation, belysning og sikkerhedssystemer. Men en smart bygning kan være meget mere end det. En smart bygning tager altid udgangspunkt i behovene hos dem, der opholder sig i den. Fokus ligger frem for alt på tilgængelighed, funktionalitet og sikkerhed, samtidig med at bygningen skal levere en attraktiv brugeroplevelse, et sundt indeklima og yderligere tjenester, der tilfører medarbejderne og brugerne værdi.