Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

Projektudvikling- styring og ledelse - Få kompetent B2B sparring med Coor

Hos Coor har vi kompetente projektledere med erfaring fra de fleste brancher. Vi kan håndtere både små og store projekter og har stor erfaring med tidlig medvirken i nybyggeri med høje krav til helhedssyn og OPS-projekter livscyklusperspektiv.

Kontakt os
to Coor medarbejdere sparrer med hinanden

En komplet aktør inden for projektudvikling

Når man som virksomhed skal opstarte og implementere nye projekter, hvad enten der er tale om nye eller igangværende projekter, kan det være afgørende at have en professionel sparringspartner, der er ekspert på projektets område. Hos Coor har vi lang erfaring med en bred vifte af opgaver inden for projektudvikling, som gør os i stand til at rådgive, lede og udføre projekter med overblik, kvalitet og tæt samarbejde som kerneværdier. 

Traditionel projektudvikling

Med Coor som samarbejdspartner kan I forvente kvalificeret projektudvikling og projektstyring inden for ejendomsbranchen samt inden for proces-, værksteds- og køretøjsindustrien. Vi tager ansvar for hele projektet – fra idé til nøglefærdig løsning. Som kunde samarbejder I med erfarne projektledere, eksempelvis ved lokaletilpasninger og installationsprojekter inden for fx byggeri, el, tele, vvs, ventilation, køling, styring, overvågning og meget mere. 

Nybyggeri med livscyklusperspektiv og OPS-projekter

 En professionel parter i nybyggeri giver mulighed for langsigtede, kvalitative, omkostningseffektive og bæredygtige serviceløsninger. Gennem medvirken i størstedelen af de projekter, som håndteres i offentlig-private samarbejder (OPS-projekter), både i Norge og i Sverige, er Coor i dag den servicevirksomhed, der har størst erfaring med at deltage i såvel projekterings-, bygge- og forvaltningsfasen af bygninger. 

Startup virksomhed | Coor

  • Forundersøgelse: En idé og genereringsproces, som resulterer i en forenklet kravsspecifikation samt omkostningsestimat for projektets gennemførelse.
  • Projekt-setup: En projektgennemførelsesbeslutning. Projektorganisationen etableres, og mål defineres for projektet.
  • Engineering: Udarbejdelse og kundeverificering af løsninger til projektets gennemførelse.
  • Udførelse: Indkøb og udvikling af leverandører i fællesskab med kunde, installationskoordinering og fremdriftsansvar i forhold til projektmål.
  • Projektopfølgning: Verificering af projektresultat i forhold til mål.
  • I de forskellige faser anvender vi kontrollister for at sikre, at alle punkter er tilgodeset. Kontrollisterne er vores værktøjer, som sikrer, at kundernes krav og forpligtelser er opfyldt.

Vaktmester og receptionist diskuterer projektet | Coor

  • Når vi arbejder med projektudvikling for vores kunder, påtager vi os kvalitetsansvaret i henhold til Bygge- og Planloven.
  • Koordineringsansvaret for arbejdsmiljøet er ligeledes en opgave, som Coor i samråd med kunden kan udarbejde i projekteringsfasen samt udpege en kontaktperson hos Coor.
  • Vi arbejder med el-sikkerhedskoordinering/el-driftskoordinering, hvor vi sikrer el-anlægget i henhold til el-myndighedernes forskrifter og koordinerer tilbygninger i el-anlægget, så de udføres på en sikker måde.
  • Vi kan stille med tilsynsrepræsentanter til rådighed inden for maskiner, bygninger, el, rør, ventilation og OVK.