Sprog / Websted

Languages

Change site

Faglighed og fleksibilitet er afgørende på Sygehus Sønderjylland

Da Sygehus Sønderjylland i 2018 skulle sende hospitalsrengøringen i udbud, stod de samtidigt overfor en stor ombygning. Der var brug for en leverandør, der både kunne levere driftssikker kvalitet og være fleksibel i en hverdag præget af byggerod. Derfor faldt valget på Coor.

Sygehus Sønderjylland hovedbygning

Når en offentlig institution skal udlicitere en opgave, er det som regel prisen, der afgør hvem der får den,” siger Helle Lausten, procesleder i Sygehus Sønderjylland. ”Men i dette tilfælde var det professionalisme og fleksibilitet, samarbejdsevne og fokus på uddannelse, vi vægtede højest.  

Sygehus Sønderjylland omfatter 3 somatiske afdelinger i Aabenraa, Sønderborg og TønderHospitalsrengøringen har siden 1989 været udliciteret til mange forskellige leverandørerCoor, der dengang hed EliteMiljøvandt udbuddet i 2011. Dengang blev de valgt på grund af prisen - i 2018 blede genvalgt på nogle andre parametre.  

”Vi har matrikler i tre forskellige byer, og er samtidigt i gang med at bygge et helt nyt sygehus med enestuer,” fortæller Helle Lausten. Det stiller nogle krav til vores leverandør om at være fleksibel i forhold til byggerodat være villig til at flytte rundt på medarbejdere og at prøve nye arbejdsgange. Jeg oplever, at når jeg siger: jeg vil gerne prøve noget nyt, så siger de: jadet vil vi gerne være med til! Så de krav har de i høj grad levet op til.”  

Hospitalsrengøring er en specialiseret opgave, der i bund og grund handler om patientsikkerhed. Sygehus Sønderjylland stillede derfor krav om uddannelse af medarbejderne til rengøringsteknikere som en del af kontrakten. Foreløbig har Coor og Sygehus Sønderjylland samarbejdet om efteruddannelse af 90 medarbejdere, og med uddannelsen har personalet både fået ekspertise og faglig stolthed.  

”Det er vigtigt for os, at vi kan være trygge omkring, at medarbejderne er fagteknisk dygtige. Og her er meget rent! Senest har den eksterne kontrol konkluderet, at vi er det reneste sygehus i hele Region Syddanmark,” siger Helle Lausten.   

Helle Lausten | Process Manager, Sygehus Sønderjylland | Coor

Helle Lausten

Process Manager, Sygehus Sønderjylland

Jeg oplever, at når jeg siger til Coor: Jeg vil gerne prøve noget nyt, så siger de: Jadet vil vi gerne være med til!”