Sprog / Websted

Languages

Change site

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde reguleres i aktieselskabsloven, Coors forretningsorden samt den svenske kodeks for selskabsledelse.

Derudover reguleres bestyrelsens arbejde i henhold til en af ledelsens årligt fastlagte forretningsorden. Forretningsordenen regulerer arbejds- og ansvarsfordelingen mellem bestyrelsesmedlemmerne, bestyrelsesformanden, projektudvalget og den administrerende direktør, og indeholder procedurer for økonomisk rapportering for den administrerende direktør. Bestyrelsen fastlægger ligeledes retningslinjer for bestyrelsesudvalget.

Bestyrelsesmedlemmer

Information om de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan findes her.