Sprog / Websted

Languages

Change site

Virksomhedsetik og hvordan det anvendes

I Coor har vi vedtaget et Adfærdskodeks, som klart definerer vores tilgang til etiske og moralske spørgsmål, og som gælder hele koncernen.

Coors Adfærdskodeks ("Code of Conduct") fastslår, at alle medarbejdere skal følge de love, der regulerer vores aktiviteter. Det fastsætter også principperne for håndtering af konkurrencespørgsmål, interessekonflikter, miljø og arbejdsmiljø, arbejdsvilkår, fortrolige oplysninger, gaver og frynsegoder i forholdet til Coors forretningsforbindelser samt vores adfærd over for kunder og leverandører.

Coors Adfærdskodeks fastslår bl.a., at der ikke må foregå diskrimination af medarbejdere på grund af alder, køn, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse eller etnicitet.

Det indlysende udgangspunkt er, at ingen brud på Coors Adfærdskodeks er tilladt. For at dette kan være muligt, skal der være en generel bevidsthed om Kodekset. Alle ledere skal derfor en gang om året gennemgå Coors Adfærdskodeks med deres medarbejdere. Adfærdskodekset gælder i hele virksomheden og omfatter også Coors største leverandører.

En Whistleblower-portal til indberetning af mistanker om manglende overholdelse

En ny whistleblower-portal gør det muligt for Coors medarbejdere anonymt at indberette mistanker om brud på Coors Adfærdskodeks Code of Conduct. Denne portal håndteres af en ekstern leverandør og er tilgængelig på alle nordiske sprog samt engelsk, polsk, tysk, hollandsk, estisk, fransk og ungarsk. Indberetningerne krypteres og fremsendes anonymt til Coors juridiske afdeling, som undersøger alle sager, der modtages.

Andre parter, der ikke er medarbejdere hos Coor, som f.eks. kunder eller leverandører, kan ligeledes indberette mistanker om brud på Coors Adfærdskodeks.

Whistleblower-portalen kan ses her.

Vil I vide mere?

coor kontor

HR Danmark