coor_energioptimering_property

Kvalificeret energirådgivning og energieffektivisering

Coor tilbyder kvalificeret rådgivning og støtte inden for energioptimering. Vi kan hjælpe med alt fra at udarbejde en vision og sætte kundespecifikke mål til gennemførelse af energibesparende tiltag og slutopfølgning.

Effektivisering giver store besparelser

Energi udgør ofte for mindst halvdelen af driftsomkostningerne til et kontor og udgør ca. 70 % af driftsomkostningerne til industrilokaler. Dette indebærer, at der er mange penge at spare på langsigtet og systematisk optimering af de tekniske anlæg og samarbejde med virksomheden. Coors erfaring viser, at energiforbruget ofte kan mindskes med mere end 20 % i miljøer som datahaller, i produktionsindustrier og i kontorarealer ved at energioptimere. Coors kvalificerede energirådgivning sænker altså vores kunder omkostninger, samtidig med at miljøbelastningen mindskes.

Kvalificeret rådgivning inden for energioptimering

Hos Coor råder vi over markedsledende ekspertise både på lokalt og centralt niveau. Vores tjenester inkluderer:

  • Strategisk udarbejdelse af visioner og mål i forhold til miljø, energi og omkostninger
  • Energieffektivisering af eksisterende anlæg i forhold til miljø, energi eller omkostninger
  • Energieffektivisering af anlæg i form af specifikke energiprojekter
  • Identificering og afhjælpning af systemfejl
  • Opfølgning på energiforbrug og rapportering af miljøpåvirkning
  • Energirådgivning - en naturlig del af ejendomsleverancen

Vi kan tilbyde både systematisk energiarbejde og enkeltstående punktindsatser. Energirådgivning kan købes som en separat tjeneste, men er ofte en integreret del af vores ejendomsserviceleverance. Der er store lokale synergier mellem ejendomstjenester og energitjenester, fx ved løbende at lade en ejendomstekniker indsamle information om energiforbruget, hvilket betyder, at Coor kan tilbyde eksisterende ejendomskunder en meget konkurrencedygtig energirådgivning.

Systematisk energiarbejde

Ved hjælp af en unik og gennemtestet metode, som vi kalder systematisk energiarbejde, kan vi hjælpe vores kunder med at optimere deres energiarbejde.

Unik metode til målstyret energioptimering

Et effektivt energiarbejde er kun muligt med korrekte målinger, opfølgning på statistikken, analyser og fejlafhjælpning samt optimering af både arbejdsmetoder, rutiner og samarbejde. Coors metode til energieffektivisering bidrager til tydelighed i kundens energimål og stiller krav til, hvordan Coor leder arbejdet i energinetværket for at nå de fastlagte mål. Målet er at få anlægget til at fungere optimalt ud fra de tilgængelige forudsætninger og identificere og fjerne systemfejl. Først når anlægget er optimalt justeret, vurderes behovet for investeringer for at løfte ydeevne eller kvalitet.

Kjell Wåhlgren

Kjell Wåhlgren

+46 10-559 62 16

kjell.wahlgren@coor.com