Hvad betyder facility services

Valget af facility services kan have stor betydning for, hvordan dagligdagen fungerer på en arbejdsplads, og med den rigtige udbyder sikrer man ikke bare, at medarbejderne har de optimale betingelser for at yde en god indsats, men skaber også et større overblik og transparens.

Hvad er facility services?

Begrebet facility service dækker over en bred vifte af opgaver, som skal løses i erhvervsbygninger. Det kan være alt fra rengøring, både den daglige og den mere specialiserede, til kontorservices, logistik, kantine og anden forplejning samt vedligeholdelse.

Bør du overveje at outsource dit facility management?

Der kan være flere fordele forbundet med outsourcing af facility services.

For de fleste virksomheder, hvor arbejdet finder sted i et kontormiljø, er der behov for en række forskellige ydelser. Hvis en virksomhed selv skal ansætte personale til at varetage disse opgaver, kræver det både tid og viden for at sikre, at alle procedurerne lever op til de gældende standarder. En virksomhed har selvfølgelig mulighed for selv at ansætte sit rengøringspersonale, men har man som virksomhed den fornødne viden samt forudsætningerne til at håndtere, at arbejdet bliver udført og dokumenteret på korrekt vis?

Er det ikke tilfældet, kan man spare tid og kræfter ved at outsource opgaven til en velkvalificeret virksomhed.

 

Fordele ved at vælge facility service management

Facility service management kan være det rigtige valg, når en virksomhed gerne vil fokusere på sine kerneydelser, uden at skulle ansætte en bred vifte af medarbejdere til at varetage forskellige praktiske funktioner. Det sikrer som udgangspunkt en højere grad af specialisering og dermed et bedre udført arbejde, men såfremt man vælger en facility service-udbyder, som tilbyder flere forskellige ydelser, er der også andre fordele forbundet med det. Inden for facility services skelner man mellem “single service” og “bundled services”. Det vil sige en udbyder, som varetager én enkelt opgave versus udbyderen, der tilbyder en form for “pakkeløsning”, hvor for eksempel rengøring, vedligeholdelse og rens varetages af den samme virksomhed.

Det kan være med til at gøre dagligdagen mere overskuelig, da man her får bedre mulighed for at opbygge et kundeforhold. Kommunikationen med udbyderen bliver endvidere mere fortrolig, og de akutte problemstillinger løses nemmere. Derudover er der selvfølgelig også den fordel, at man ved at vælge en udbyder, som tilbyder flere ydelser, har større indflydelse på de samlede driftsomkostninger. Prisen bliver gerne lavere, når man “køber stort ind”.

 

Ting, man bør overveje, når man vælger et facility management-firma

Flere virksomheder tilbyder facility services i Danmark, og det er således en god idé at bruge noget tid på at indhente tilbud, inden man beslutter sig, især hvis der skal varetages mere end bare én enkelt ydelse. Det er ligeledes fornuftigt at sætte sig ind i de mest gængse begreber omkring facility services og management for på den måde at “åbne” kommunikationen og undgå misforståelser.

Derudover findes der også netværk for property management og facility service og management, som kan hjælpe med at finde konsulenter og formidle kontakt til andre erhvervsdrivende, så man kan trække på deres erfaringer.