Forsker som forsker på enzymer | Coor

Novozymes: En virksomhed i spidsen

En organisation med innovation i sit dna vælger ingen slidte standardløsninger. Vejen til udvikling for Novozymes facility management (FM) går via et unikt partnerskab med muligheder, som over tid kan skabe større indtjening for virksomheden.

Novozymes’ motto er ”Rethink tomorrow”, og det omfatter også vores ”Hard FM” (facility management). Mange organisationer betragter ”Hard FM” som en måde at reducere deres omkostninger på, men for os handler det om med fremsynet teknik og planlægning at tilføre værdier, som kan skabe øget indtjening for virksomheden. Som perfekt indeklima og mere laboratorietid til vores forskere, siger René Jacobsen, Facility Manager, EMEA & Global Security Officer fra biotechvirksomheden Novozymes.

Novozymes’ produkter er usynlige for det blotte øje, men en vigtig del af vores livskvalitet i hverdagen. Den rene, pletfri vask, osten på frokostbrødet og weekedens skummende øl har en fællesnævner – enzymer. I naturen forekommer enzymer i svampe, hver og en med unikke egenskaber til at drive forskellige kemiske processer. I en industriel sammenhæng kan samme stoffer anvendes til pletfjerning – rå  på hårdføre pletter som sved og blod – og den encellede gærsvamp til brygning af øl, for blot at nævne et par eksempler.

Med kunder blandt verdens største virksomheder er Novozymes’ produkter ikke bare vigtige for god hygiejne. I dag handler enzymer mindst lige så meget om bæredygtighed, hvor virksomhedens forskere udvikler løsninger, der fx giver ren vask ved lavere temperaturer. Det kan resultere i energieffektive løsninger i en verden, hvor vaskemaskinerne bare inden for EU står for seks procent af husholdningernes elforbrug. Enzymer kan også mindske behovet for produkter fra palmeolie og den petrokemiske industri. Det er ikke så underligt, at René Jacobsen er stolt over sin arbejdsgiver.

– Når jeg møder nye mennesker, er det ikke alle, der kender virksomheden, men alle kender vores produkter og synes, at det er spændende at høre, hvordan vores forskere rejser verden rundt og leder efter planter med specielle egenskaber, der er tilpasset til det miljø, de lever i.

For at udvikle "Hard FM" med fokus på fremtiden har René Jacobsen valgt en anden løsning end den traditionelle kunde/leverandør-relation.

"For mig er den store udfordring hele tiden at drive udviklingen fremad. Derfor er vores samarbejde med Coor udformet som et ligeværdigt partnerskab. Jeg vil ikke risikere, at ting bliver glemt og gemt, fordi noget er gået galt, for som partnere har vi en dialog, der bygger på tillid og transparens. Vi kan med stor tillid løfte alle spørgsmål og sammen komme frem til kloge løsninger, og relationen bliver kun stærkere af det".

Allerede i løbet af det første år har partnerskabet resulteret i et par gennemgribende ændringer. Blandt andet en ny matriceorganisation for service og vedligeholdelse.

– Tidligere var vores elektrikere, snedkere og VVS-medarbejdere inddelt i deres respektive faggrupper. Men for organisationen var det et tilbagevendende problem at skulle ringe til flere forskellige, før man fik fat i den rigtige håndværker. I stedet har vi nu ”building maintenance coordinators” som ét samlet kontaktpunkt til alle service- og vedligeholdelsesspørgsmål. Det handler om at få den rigtige hjælp, men også i den rigtige situation og på den rigtige måde, siger René Jacobsen og fortsætter:
– Vi arbejder i flere forskellige miljøer, hvor laboratorierne kun er tilgængelige med særlig sikkerhedsbeklædning og på specielle tidspunkter. Derfor har vi også indført et eftermiddagsskift for vedligeholdelsespersonalet. Resultatet er, at vi nu kan maksimere arbejdstiden for forskerne, og det giver stor værdi for virksomheden.

Sammen med Coor kortlægger Novozymes også mulighederne for forebyggende vedligeholdelse ved hjælp af maskinindlæring og kunstig intelligens. Med data fra eksisterende styresystemer, fx om trykfald og øget energiforbrug, udvikles diagnostikken trin for trin med det mål helt at kunne forebygge produktionsforstyrrelser. Mindsket energiforbrug står også højt på agendaen hos Novozymes. Her har partnerskabet med Coor også givet resultat.
– Vi har indledt et projekt om energibesparelser, som blandt andet viser, at vi tidligere har fået fejlagtige informationer om forskellige installationer. For eksempel viste det sig, at ventilatorerne i restaurantdelen kørte døgnet rundt, selvom lokalerne kun bruges i dagtimerne.

I projektet har man gennemgået systemerne i fire bygninger, og det har indtil videre resulteret i besparelser på 612.000 kWh/år i elforbrug og 868.000 kWh/år i varmeforbrug. Det er en besparelse, der svarer til årsforbruget  af energi til opvarmning, husholdningsel og varmt vand til 60 gennemsnits- villaer i Norden.

Senere åbner Novozymes en ny R&D-afdeling på 30.000 m2 i Lyngby. René Jacobsen har med andre ord hænderne fulde, men er fyldt med optimisme.
– Partnerskabet med Coor har været udviklende for begge virksomheder. Med stor åbenhed og godt lederskab i begge organisationer løfter vi ”Hard FM” til nye niveauer.