Sprog / Websted

Languages

Change site

People

Danmarks første guldmedalje i miljø

Ericsson Danmark blev i oktober Danmarks første miljøauditerede virksomhed inden for facility-tjenester. Som resultat af en målrettet indsats opnåede virkomheden guldstatus i miljømærkningen Green Services, der er Coors internationalt anerkendte miljøforbedringsprogram.

Miljøforbedringer for serviceydelser får stadig stigende samfundsmæssig bevågenhed. I kampen for at forbedre virksomheders miljøindsats er det ikke nok at fokusere på den meget synlige miljøbelastning, som forårsages ved industriel produktion. Der er mange tiltag i den daglige service, som kan skabe markante miljøforbedringer. Alligevel er virksomheders samfundsansvar i forhold til grøn og bæredygtig vækst ofte noget, der har med nedbringelse af forurening i forbindelse med produktionen. Men som de første indførte Coor i 2010 Green Services, der er FM-branchens første miljømærkning og blev bl.a. nomineret til den prestigefulde "Sustainable Innovation Award" i 2011.

Blandt de kunder som straks fattede interesse for Green Services var Ericsson Danmark, som i flere år havde arbejdet med at sikre bæredygtige principper i virksomhedens servicefunktioner. I oktober kunne virksomheden så høste frugterne af en målrettet og systematisk indsats, da virksomhedens miljøstandard officielt blev godkendt ved en gennemgribende auditering.

- Vi er naturligvis glade og rigtig stolte over at kunne dokumentere vores indsats på miljøområdet. Vi tror på, at man som virksomhed skal tage et samfundsansvar. Derfor er miljøauditeringen et stærkt signal, vi kan sende til vores stakeholdere, når vi f.eks. fortæller om vores arbejde med social og miljømæssig ansvarlighed i årsrapporten, fortæller en glad Linda Lykke, der i sin egenskab af facility & security manager har stået i spidsen for Ericsson Danmarks arbejde med Green Services.

Grøn profil er vigtig

Sammen med Toke Platz, som er sitechef hos Coor, har Linda Lykke brugt Green Services som redskab for en minutiøs gennemgang af virksomhedens potentiale for miljømæssige forbedringer inden for serviceydelser. Dels har der været en række 'usynlige' forbedringer i forbindelse med f.eks. rengøring og energibesparelser. Men der har også været mere synlige tiltag, som koordinering af dele-taxi og tilbud om lånecykel til de ansatte.

Som en del af processen har der været stor opmærksomhed på at skabe synlighed i virksomheden omkring miljøarbejdet. F.eks. er de bæredygtige kontorartikler klart forsynet med et Green Services-logo, så medarbejderne konstant bliver mindet om vigtigheden i at gøre en indsats for miljøet. I kulissen har Coor sikret de bagvedlæggende processer, så ikke bare produktionen af kontormaterialerne er bæredygtig, men også at chauførerne, som leverer dem har været på kursus i at køre energimæssigt korrekt.

- Synligheden omkring vores arbejde er ekstremt vigtig, hvis vi skal fastholde alle medarbejderes engagement og opbakning. Men det er også vigtigt ikke fra starten at slå et for stort brød op. Derfor har vi brugt rigtig meget tid på at få de mindre synlige tiltag på plads først. Det lange seje træk betyder, at vi med langt større troværdighed kan profilere os som grøn virksomhed over for vores kunder og andre stakeholdere, forklarer Linda Lykke.

Flere virksomheder vælger grønt

Ericsson Danmark er langt fra den eneste virksomhed, som har taget Green Services til sig. Mange virksomheder er glade for at få et standardiseret værktøj til at sætte deres miljøarbejde ind i en konkret styringsramme, og allerede sidste år opnåede de første virksomheder sølvstatus i deres miljøarbejde. Samtidig er flere kunder i gang med processen og Toke Platz forudser, at efterspørgslen fortsat vil stige i årene fremover.

- Det sker i takt med, at der kommer større opmærksomhed på, at i mange tilfælde indebærer miljøforbedringer også konkrete økonomiske besparelser. I nogle tilfælde er der lavthængende frugter at høste, mens det i andre tilfælde kræver nogle indledningsmæssige investeringer. Man samlet set er der helt klart en bevidsthed om, at et godt miljø og en god indtjening ikke er hinandens modsætninger, men i stedet gensidige forudsætninger, understreger Toke Platz.

Vil du vide mere om Green Services?

Henvend dig gerne til Andreas Lövgren vicedirektør hos Coor Service Management Danmark, andreas.lovgren@coor.com eller +45 6029 8809.