Sprog / Websted

Languages

Change site

Ny fagorganisation i Coor skal sikre best practice

Som en følge af den stigende insourcing af rengørings- og kantinefunktioner har Coor påbegyndt opbygningen af en ny fagorganisation. Den skal sikre best practice i det faglige arbejde ved at udvikle nye metoder og give faglig sparring til Coors chefer inden for rengøring og kantine.

På ganske få år har Coor i Danmark gået fra at være en mindre aktør på markedet for facility management til i dag at være den største udbyder af integrerede FM-løsninger. Med en øgede volumen er det blevet økonomisk rentabelt at insource kerneområder så som rengøring og kantinedrift. Det giver bedre muligheder for at udnytte synergier på tværs af faggrænser og kontrakter. Samtidig går branchen i retning af en stigende efterspørgsel efter FM-leverandører, som selv råder over disse services.

Andreas Lövgren, vicedirektør i driften i CoorI Coor har man valgt at imødekomme denne efterspørgsel ved at satse målrettet på at styrke de faglige kompetencer, således at Coors leverancer altid er udtryk for best practice. Konkret har to nye fagorganisationer inden for henholdsvis rengøring og kantinedrift set dagens lys. Formålet med disse organisationer er trefoldigt: At udvikle og implementere nye metoder til konstant at forbedre kvaliteten i leverancerne, tilbyde faglig sparring for de lokale chefer og at sikre et højt fagligt niveau ved opstart af nye kontrakter. At fagligheden er højt prioriteret kan bl.a. ses i, at de nye fagorganisationer refererer direkte til Andreas Lövgren, som er vicedirektør i driften i Coor.

- Da vi skulle opbygge de to nye fagorganisationer, gik vi målrettet efter at skabe de bedste betingelser for at tiltrække branchens dygtigste fagfolk. Med vores ambition om at være best in class er det essentielt, at de faglige ledere er branchens bedste og at de har et mandat fra ledelsen, som giver dem vide rammer for at udvikle og implementere faglige forbedringer, fortæller Andreas Lövgren.

Større volumen giver bedre faglig specialisering

Som følge af den stigende insourcing af rengøring etablerede Coor i september en fagorganisation ledet af Nenad Tomovic. Formålet med organisationen, som i dag tæller tre medarbejdere, er at produktudvikle, være et serviceorgan for Coors rengøringsteams og at sikre kvaliteten i Coors rengøringsservice. Selv om den nye fagorganisation er en konsekvens af den stigende insourcing, arbejder organisationen på tværs af kontrakter med Coors egne medarbejdere og dem, hvor der stadig benyttes underleverandører. Det sker f.eks. i et aktuelt projekt, hvor der er ved at blive etableret et netværk for erfaringsudveksling mellem Coors rengøringsenheder.

- Erfaringsudveksling på tværs af kontrakter er vigtig, fordi vi ønsker at levere en ensartet og høj kvalitet i vores ydelser. Men der er mange andre fordele ved at have tværgående faglige netværk i vores virksomhed. Der er et stort potentiale i at kunne dele såvel medarbejdere som maskiner på tværs af kontrakter – og især inden for specialrengøring er det en stor fordel at arbejde på tværs, så man opnår tilpas stor volumen til, at det bliver rentabelt at opdyrke specialkompetencer, påpeger Nenad Tomovic.

Fokus på faglighed giver Coor førerposition

I spidsen for Coors fagorganisation for kantinedrift står Søren Kanne, som tidligere har arbejdet med lignende opgaver hos en anden støre FM-virksomhed. Han tiltrådte i oktober og ser udfordringen med at styrke fagligheden som en bredt defineret opgave, hvor optimering af kvalitet, effektivitet og lønsomhed går hånd i hånd. Det handler eksempelvis om at få strømlinet leverandørkæden for at opnå større indkøbsvolumen, sikre en ensartet kvalitet og optimere fødevaresikkerheden. Men også om at hjælpe de enkelte kantiner med at nytænke koncepter og tilbyde ekstra services og produkter. Der er f.eks. blevet nedsat forskellige udvalg, bestående af køkkenchefer og fagpersoner, som fremadrettet vil arbejde målrettet med at udvikle bl.a. Coors kantineprofil og produkter.

Søren Kanne, Fagchef kantiner, Coor- Alt tyder på at Coors kraftige vækst vil fortsætte og det er derfor det helt rigtige tidspunkt, vi begynder at arbejde systematisk med at skabe en god struktur på kantineforretningen. Mit kommende arbejde med at styrke fagligheden ligger helt i tråd med Coors fokus på at skabe konstante forbedringer. Dels er der en væsentlig funktion for vores nye fagorganisation i at hjælpe alle de gode kolleger med hele tiden at have fokus på forbedringsmuligheder, så vores kantinegæster har en rigtig god oplevelse. Men det er lige så vigtigt, at vores organisation får sat præg på det arbejde, som foregår i Coors udviklingsafdeling. Dermed vil kunderne opleve, at vi er i stand til hele tiden at forbedre vores produkter og services og dermed bevare vores position som markedsleder, forklarer Søren Kanne.

Vil du vide mere om Green Services?

Henvend dig gerne til Andreas Lövgren vicedirektør hos Coor Service Management Danmark, andreas.lovgren@coor.com eller +45 6029 8809.