Sprog / Websted

Languages

Change site

Outsourcingskolen – for klogere forretninger

Outsourcingskolen er vores nye faste indslag i Nova. Vi vil bidrage til smartere forretninger og dele ud af de kundskaber og den erfaring, som vi har samlet i årenes løb. I hvert nummer af Nova vil vi berøre og forklare forskellige byggeklodser i en outsourcingforretning. I dette nummer forklarer Jan-Olof Backman, hvornår man bør vælge outsourcing af enkelte serviceydelser, og hvornår man bør vælge integrerede løsninger.

Et af de største spørgsmål, som rekvirenten af serviceydelser skal tage stilling til, er om ydelserne skal indkøbes integreret eller som enkelte serviceydelser. Jan-Olof Backman, chef for koncernudvikling hos Coor i Sverige, har tænkt over problemet i over 12 år, da han var med fra begyndelsen af Coor.

− For store virksomheder, især med store hovedkontorer/ industriområder og komplekse behov, er integrerede løsninger mest fordelagtige, ikke mindst fra et omkostningsperspektiv. Når det gælder denne type serviceydelser, er de lokale synergier mellem serviceydelser helt klart større end de regionale størrelsesfordele, du kan få, når du opdeler serviceydelserne, siger Jan-Olof Backman.

- Integrerede løsninger formindsker suboptimeringen mellem serviceydelser samtidig med, at fleksibiliteten forøges gennem bedre styring.

Det er betydeligt lettere at tilpasse serviceydelserne til forandringer i kundens virksomhed, hvis de håndteres som en integreret helhed sammenlignet med enkeltydelser. En anden fordel er, at risikoen for at vigtige spørgsmål falder mellem to stole formindskes.

Integrerede løsninger formindsker suboptimeringen mellem serviceydelser samtidig med, at fleksibiliteten forøges gennem bedre styring.

Jan-Olof Backman, Chef for koncernudvikling, Coor i Sverige

Hvad er fordelene ved enkelte serviceydelser?

−Når det gælder serviceydelser, er der kategorier, som egner sig bedre som enkeltydelser. Blandt de serviceydelser vi tilbyder, kan jeg for eksempel nævne skadeservice og visse industriserviceydelser, hvor indkøbslogikken er lidt anderledes. Men for de fleste Facility Management-ydelser og også mange industriserviceydelser er de lokale synergieffekter betydelige – hvis opgaverne er tilstrækkelig store, forklarer Jan-Olof Backman.

Størrelsen på opgaverne er noget, Jan-Olof taler meget om. Forklaringen på det er, at integrerede løsninger er mere komplekse og kræver mere administration og en mere kvalificeret ledelse og udvikling. For mange små virksomheder med små kontor-/industriområder kan det derfor være svært at motivere en integreret løsning.

Jan-Olof Backman påpeger, at det er en udfordring at yde leverancer af integrerede serviceydelser med succes. Coor har generelt særdeles tilfredse kunder, men leverancen fungerer selvfølgelig bedre hos nogle end hos andre.

−Nogle gange skyldes det os, nogle gange kunden. Integrerede løsninger kræver en god ledelse og kompetente chefer med evne til at drive nødvendige forandringer igennem, og det er da sket, at vi har haft mangler i ledelsen. Men nogle gange kan det være kunden, som ikke har været moden til en kompleks integreret løsning. For at fungere virkelig godt kræves der en tydelig rekvirentorganisation med de rigtige kompetencer. "Der skal to til en tango", siger Jan-Olof.

Statistikken viser, at fordelene ved integrerede fremgangsmåder er store. Andelen af integrerede opgaver vokser mere end markedet for outsourcede serviceydelser totalt.

−Jeg ser, at interessen for integrerede løsninger vokser for hvert år. I mange år var interessen størst inden for den private sektor, men de seneste år har en del offentlige aktører også valgt integrerede fremgangsmåder, hvilket er spændende. Som eksempler kan nævnes Nya Karolinska Solna, DR og det danske politi, siger Jan-Olof Backman.

Mærkeligt nok har det finske marked længe været en undtagelse. Her er outsourcinggraden størst i hele Norden, men hidtil har outsourcing af enkelte serviceydelser været fremherskende. Hvorfor?

−Ja, det er et interessant spørgsmål. Min personlige analyse er, at det er en virkning af omstillingen, efter at Sovjetunionen faldt i 1992. Dengang kom det finske erhvervsliv i dyb krise, og da outsourcing af enkelte serviceydelser kan være nemmere, blev det den hurtige løsning. Siden da har denne indkøbsadfærd været bevaret. Nu ser vi dog tegn på en ny måde at tænke på, og flere og flere større indkøb udgår mere fra funktionelle leverancer sammenlignet med tidligere. Et aktuelt eksempel er Fortums igangværende indkøb, afslutter Jan-Olof Backman.

Vil du vide mere?

Kontakt Jan-Olof Backman.