Sprog / Websted

Languages

Change site

mikaelstohr

Godt på vej

I marts og april var Mikael Stöhr på rejse. Som nytiltrådt koncernchef har han gjort sit triumftog igennem Norden for at opnå forståelse for Coors virksomhed. Viden, som skal hjælpe til at ruste virksomheden til fremtiden og sikre fortsat vækst. Og målet er højt sat.

Mikael StöhrMikael Stöhr er 42 år. Han er født og opvokset i Skåne, hvor han også har studeret og aflagt både jurist- og økonomeksamen. Mikael beskrives som en handlekraftig og driftig person, som trives, når tempoet er højt. Han har en bred baggrund fra industri- og servicevirksomheder, både i Sverige og udlandet (først og fremmest i Rusland). Senest varetog han rollen som koncernchef i logistikvirksomheden Green Cargo.

Den 4. marts tiltrådte han hvervet som VD og koncernchef hos Coor Service Management. Sin første tid har han brugt på at lytte – til medarbejdere, kunder og leverandører.

− Hvis jeg skal komme med en opsummering, findes der meget, som er godt, ikke mindst den dybe og brede kompetence, som er helt enestående. Vores samlede erfaring og viden gør, at vi kan henvende os til en hvilken som helst virksomhed i Norden og sammensætte en pakke, som giver mere effektive løsninger inden for FM- og industriserviceopgaver. Vi har ekstraordinært meget at tilbyde, siger Mikael Stöhr.

De samlede kompetencer er altså en stor styrke, men for at nå det fulde potentiale, tror Mikael, at visse servicegrupper har behov for at få et mere markant løft. Et eksempel er industriservice. Coor har i dag et meget stærkt og konkurrencedygtigt FM-tilbud, men for at kunne være en rigtig god serviceleverandør også til industrien, kræves der et større fokus på industriserviceydelser.

− For at blive en rigtig god serviceleverandør til industrien i Norden, skal vi fokusere mere på industriserviceaktiviteterne. Vi giver derfor dette serviceområde i koncernen et løft opad, og placerer det i sin egen organisation på niveau med de fire eksisterende landeorganiationer, forklarer Mikael Stöhr.

Mikael taler med varme, glæde og stort engagement om Coor. Han nævner flere styrker, som virksomheden udmærker sig ved, såsom stolthed, gode chefer og et udpræget kundefokus. Styrker, som Mikael vil tage vare på.

− Coor har haft en fantastisk udvikling, og jeg er ydmyg over for det gode arbejde, som hidtil er blevet udført i virksomheden. I løbet af blot de seneste tre år har virksomheden fordoblet sin omsætning fra fire til otte milliarder kroner – og dette i en periode, hvor de fleste andre virksomheder har haft store problemer, siger Mikael Stöhr.

Mikael ser en stimulerende udfordring i at fortsætte udviklingen af Coor. Det spørgsmål, han stiller sig selv er, hvad kræves der for at koncernen skal have succes – også i fremtiden? Hvordan skal vores tilbud se ud? Hvad har kunderne brug for? Hvilke markeder skal bearbejdes? Hvordan skal serviceydelserne pakkes?

Med øret rettet mod markedet, men med blikket mod fremtiden skal vi tænke over, hvad der skal til af handlinger i dag, for at sikre vækst og være den førende aktør inden for service også om ti år.

Mikael Stöhr, VD og koncernchef, Coor Service Management

− For at kunne besvare disse spørgsmål, har jeg sammen med koncernledelsen startet et strategiprojekt. Med øret rettet mod markedet, men med blikket mod fremtiden skal vi tænke over, hvad der skal til af handlinger i dag, for at sikre vækst og være den førende aktør inden for service også om ti år. 

I strategiprojektet inddrager ledelsen også erfaringer i forbindelse med overtagelsen af Addici. At blive en bedre leverandør for mindre kunder og i forskellige segmenter er en udfordring, som Mikael tager meget alvorligt.

− Vi har fokuseret meget på store, integrerede løsninger inden for FM og industriservice. Men for at tilgodese de behov, vi ser hos kunder i dag, skal vi være skarpere inden for bestemte segmenter. Vi er påbegyndt en tilpasning af vores leveranceorganisation, og gennemgår vores procedurer og leveringsmodeller.

Og hvor er Coor så på vej hen? Hvad håber Mikael på at opnå om fem, ti eller måske tyve år? Der kommer glimt i Mikaels øjne.

− Da vil Coor ligesom nu være en veldrevet og velrenommeret virksomhed, som bidrager til at styrke konkurrenceevnen i det nordiske erhvervsliv ved at være en værdiskabende serviceleverandør. Vi har fortsat et samarbejde med mange af de kunder, vi har i dag, men har også betydeligt flere offentlige virksomheder og industrikunder i kundeporteføljen. I Norge er det lykkedes os at komme ind på oliedelen, og i Finland har vi flere større integrerede opgaver. Måske har vi også udvidet vores aktiviteter geografisk, i hvert fald om ti eller tyve år.

Hvem ved - om tyve år er vi måske at finde blandt de store, internationale servicekæmper?

Kontakt

Mikael Stöhr, VD og koncernchef Coor Service Management
mikael.stohr@coor.com
Tel +46 (0)10-559 59 35