Sprog / Websted

Languages

Change site

Hvordan skal en god serviceleverandør være?

Nova har spurgt én af Coor Sveriges største kunder, Stefan Gideskog fra ICA om: ”Hvordan skal en god serviceleverandør være?”.

Stefan GideskogEn god serviceleverandør er godt inde i kundens virksomhed og ønsker. Dette kræves så der hurtigt kan træffes beslutninger ved uheld, men også så serviceleverandøren kan anbefale effektiviseringer og omkostningsbesparelser inden for serviceområderne.

Det er også en forudsætning, at serviceleverandøren er "nærværende" på kontrakten og synlig for kunden. Samt foretage løbende ronderinger på kontrakten for proaktivt at afhjælpe fejl og mangler.