Sprog / Websted

Languages

Change site

Vedligeholdelsesprocessen, som løfter nordisk industri

Ved hjælp af en stor satsning kan Coor garantere, at al service kommer af best practice, og at leveringsprocessen altid er kvalitetssikret. Det gør man ved at standardisere normer, vurderinger, viden og færdigheder. Coor Maintenance Way (CMW) giver virksomheden en lønsom og driftssikker produktion.

Sören Jansson, teknisk chef hos Coor Service Management, er overbevist om, at strukturerede arbejdsgange med procedurer, modeller og rutiner skaber en levering af vedligeholdelse, der øger kundernes lønsomhed ved hjælp af øget produktion og driftssikkerhed.

− Hvis produktionen ikke er pålidelig, stiger følgeomkostningerne i form af overtid og forsinkede leverancer. Med vores processer garanterer vi, at de rigtige ting gøres rettidigt og i den rette kvalitet. Med ensrettede arbejdsmetoder forstår alle inden for virksomheden processen, og ved, hvad de skal gøre.

Hvis f.eks. hastighedsmåleren i din bil viser miles per hour, har du en nøjagtig angivelse af, hvor hurtigt du kører, og for mange er dette tilstrækkeligt. Mange har dog svært ved at tolke informationen. Når hastigheden præsenteres i kilometer pr. time, bliver det lettere at træffe beslutning om at øge eller sænke hastigheden, og det samme gælder for vores virksomheder inden for industrien – vi må forstå, hvilke størrelser, vi arbejder med.

− Alle skal indberette på samme måde og anvende samme parametre, for at informationen skal kunne anvendes. Når processen ser ens ud alle steder, kan vi ganske enkelt flytte ressourcer derhen, hvor de gør mest nytte eller drage konklusioner ud fra andres erfaringer. En ensrettet arbejdsgang betyder, at man nøjagtigt ved, hvad man skal gøre. På den måde kan vi hurtigt sammensætte det bedste hold, siger Sören Jansson.

Coor Maintenance Way skal levere effektiv vedligeholdelse og – helst – ingen afhjælpende vedligeholdelse ud over det. Men dertil skal man analysere og kunne forudse, hvilke problemer der kan opstå, og hvordan man kan undgå dem. Et andet skridt, som Coor har taget for at øge kvaliteten i sine leverancer, er beslutningen om at certificere alle teknikere og chefer, som arbejder med vedligeholdelse i henhold til den internationale standard EFNMS (European Expert in Maintenance Management).

Vedligeholdelsesaktiviteter påvirker lønsomheden i alle produktionsvirksomheder. Først og fremmest skal der findes en arbejdsordreprocedure, som fungerer. Alle skal vide, hvad de skal gøre og hvordan de skal indberette det. Næste skridt er at analysere, hvilke maskiner der oftere end andre rammes af stop, og hvilke maskiner der er vigtigere end andre – hvordan styrer vi vores ressourcer, så de udnyttes maksimalt?

Vedligeholdelses-aktiviteter påvirker lønsomheden i alle produktionsvirksomheder.

Sören Jansson, Teknisk chef, Coor Service Management

− Vedligeholdelse er grundlæggende for en værdiskabende virksomhed, men det kan være svært at definere og svært at sammenkoble særlige indtægter med udførte vedligeholdelsesaktiviteter. Hvad er en rimelig omkostning for ikke at blive ramt af stop i sin produktion? Hvilke omkostninger er gode omkostninger? Hvilke udfordringer har virksomheden? Fordelingen skal være retvisende, og man skal indtage et holistisk synspunkt for hele produktionskæden, siger Sören Jansson.

Mange gange kommer Coor ind som en støtte for virksomheder, som vil øge deres produktivitet eller måske står over for ny investering. Sören Jansson beretter om produktionssteder, som ikke har foretaget investeringer i 30 år.

− De har ikke den nye erfaring, som er nødvendig for at træffe rigtige beslutninger og foretage rigtige analyser. Vi har specialister, som dagligt arbejder med disse spørgsmål, og som er opdateret på de seneste resultater over, hvordan maskinerne skal testes, og som kan stille spørgsmålstegn til oplysninger fra leverandøren. De samlede erfaringer fra forskellige steder og industrier betyder, at vi har draget konklusioner, der vedrører flere forskellige løsninger, og at vi ved, hvad der er best practice.

Coor Maintenance Way er én af de tre processer, som Coor har defineret for at kvalitetssikre og effektivisere sine leverancer til produktionsvirksomheder:

  • Coor Maintenance Way (CMW), vedligeholdelsesprocesser, som understøtter lønsomhed og høj driftssikkerhed ved bl.a. at styre indberetning, historik og nøgletal, for at garantere analyser og det efterfølgende forbedringsarbejde.
  • Coor Project Management (CPM), processer til projektledelse og projektstyring, som skal garantere, at blandt andet milepæle, dokument- og indberetnings-/styregruppearbejde håndteres i overensstemmelse med best practice.
  • Coor Industrial Engineering (CIE), processer til produktionsteknik og produktionsstyring, som skal garantere, at blandt andet vores tilgang til forbedringsarbejde, produktionsopfølgning, investeringsarbejde, LEAN m.v. håndteres ens.

Kontakt

Sören Jansson, Teknisk Chef Coor Service Management
soren.jansson@coor.com
Tel +46 (0)500 91 70 49

Faktaboks om Coors industriservice:

I 2003 gjorde Coor sin entré på industriservicemarkedet gennem opkøb af firmaet Miab, som var specialiseret i industriel rengøring. Det var en satsning, som siden hen er accelereret. I dag er Coor én af de største nordiske aktører inden for industriservice. Hos Coor Sverige arbejder mere end 1000 medarbejdere med forskellige områder inden for industriservice. Som eksempel kan nævnes 350 mekanikere, 130 elektrikere og mere end 150 ingeniører inden for konstruktion, teknik, projektledelse og vedligeholdelse.