Sprog / Websted

Languages

Change site

sakerhet

God sikkerhed - lær at tænke som udøveren

Fremtidens sikkerhedsløsning stiller krav til køberen, der skal turde gøre op med forestillingen om, at høj sikkerhed afhænger af den fysiske vagtbemanding. Som en del af Coor Security Center, der får hjemme på Coors nye hovedkontor i Stockholm, ved sikkerhedsekspert Pasi Rahko, at den gode sikkerhedsløsning i stedet for er et spørgsmål om at få det maksimale ud af de tekniske investeringer.

På Coors nye hovedkontor anvendes og tilpasses de allernyeste sikkerhedsteknikker.

− Vi har opbygget vores sikkerhedsløsning med brug af de seneste teknikker for dels at kunne anvende kontoret lidt som et showroom for innovative og smarte løsninger og dels for at teste den nye teknik i egne lokaler.

Coor Security Center består af 30 medarbejdere, der i det daglige administrerer et større antal sikkerhedsinstallationer for kunder i hele Sverige, og desuden yder support til deres kollegaer i Danmark. Centret er således selve rygraden i Coors tilbud om sikkerhed, forklarer Pasi Rahko.

Men hvad er egentlig sikkerhed, og hvordan beskytter man sig bedst?

Fysisk sikkerhed indebærer, at man anvender mennesker, rutiner og teknologi til at beskytte sine aktiver. Målet er ganske enkelt at opdage og dermed nå at forsinke angrebene.

− Mange tror, at det er tilstrækkeligt med forebyggende fysiske foranstaltninger, men vores erfaringer fortæller os, at det ikke er nok. Vi vil så tidligt som muligt opdage og dernæst – såfremt det er muligt – forsinke et angreb og på den måde købe os tid til at agere, forklarer Pasi Rahko.

Spørger man Pasi Rahko peger udviklingen på området i én retning – og det er i retningen af flere tekniske installationer. Det betyder, at man som kunde får en anskaffelses- eller driftsomkostning, som afskrives og dermed falder i stedet for at stige med tiden. Vælger man i stedet at bygge sin beskyttelse op på en løsning med en høj fysisk bemanding, får man derimod et omkostningsbillede, som aldrig falder. Pasi Rahko tror, at mange virksomheder skal turde minimere andelen af vagttimer for at kunne optimere deres sikkerhedsomkostninger og drage fuld nytte af deres tekniske investeringer.

Vagter skal man have for at kunne agere proaktivt og for at reagere hurtigt og effektivt. At opdage og forsinke angreb skal derimod løses ved hjælp af den tekniske og mekaniske beskyttelse.

Pasi Rahko, Sikkerhedsekspert, Coor

− Traditionelt set har bygningsbeskyttelse ofte været baseret på en høj andel af vagter. Vi ser relativt ofte virksomheder, som investerer i tilstrækkeligt teknisk udstyr, men som stadig ikke tør fjerne eller reducere vagtbemandingen. Vagter skal man have for at kunne agere proaktivt og for at reagere hurtigt og effektivt. At opdage og forsinke angreb skal derimod løses ved hjælp af den tekniske og mekaniske beskyttelse.

Overblik og systematik giver resultat

Coor får ofte til opgave at hjælpe deres kunder med at analysere den eksisterende sikkerhed, for derefter at foreslå tiltag til at optimere denne løsning.

− Mange virksomheder arbejder ikke systematisk og langsigtet med deres sikkerhedsanliggender. De lever også alt for ofte med løsninger, som ikke afspejler, hvordan trusselscenariet ser ud i dag. Eftersom vi har langvarige kontrakter og skaber nære relationer med vores kunder, er vi indviede i kundernes behov og trusselscenarier, og kan derfor skræddersy intelligente løsninger. Der findes ingen generisk sikkerhedspakke, som passer alle, slår Pasi Rahko fast.

Til de fleste Facility Management-opgaver i dag hører sikkerhedsservices med som en naturlig del. Sikkerhedsservices bliver på den måde en integreret del af den samlede serviceleverance. For Coor er det vigtigt at finde synergier mellem sikkerhedsservices, som udføres af vagter og de øvrige Coor-medarbejdere på kontrakten.

− Vi uddanner og anvender servicepersonale, som kan løse visse opgaver forbundet med sikkerhedsopgaven og samtidig udføre andre serviceopgaver. På den måde kan tilgangen af sikkerhedsuddannede medarbejdere hurtigt øges på stedet – hvis nødvendigt. Det er mere effektivt at koncentrere sig om hurtige installationstider og øget bemanding, når det virkelig kræves, i stedet for at have en kontinuerlig høj bemanding på stedet med eksempelvis vagter.

Morgendagens sikkerhedsløsninger

Pasi Rahko tror, at fremtidens sikkerhedsløsninger vil fortsætte med at følge udviklingen i it- og forbrugerelektronikbranchen – og forhåbentlig vil man blive endnu hurtigere til at tage teknologien i brug.

− Det kommer til at blive endnu mere teknisk intensivt at skabe mere bevægelige og fleksible løsninger. Vi må ikke låse værdifulde ressourcer til faste positioner ud fra en bekymring om, "hvis noget skulle ske". Løsningerne skal i stedet bygge på væsentligt mere proaktive arbejdsgange, samtidig med at de skadebegrænsende tiltag i højere grad skal være skræddersyede og korrekte. Det handler om at forebygge trusler og risici samt at kunne sætte ind med de rigtige tiltag, når noget – på trods af alt – sker.

Fakta

Alle sikkerhedsløsninger bygger på tre stadier:

  • Først bedømmer man de risici, der er til stede for virksomheden og hvor udøverne forventes at handle og angribe. Her gælder det om, at forsøge at tænke som udøveren for at prøve at forudse, hvordan denne har tænkt sig at udnytte svagheder til at forcere de hindringer, der findes. Den geografiske placering er ligeledes vigtig, da den er afgørende for, hvor hurtigt hjælpen kan komme frem.
  • Herefter implementeres forskellige modforanstaltninger, f.eks. mekanisk og byggeteknisk beskyttelse, teknik og vagter, samt endvidere rutiner, processer og retningslinjer for, hvordan man skal opføre sig og agere i lokalerne. Det er altid et samspil mellem teknik og mennesker.
  • Endelig vurderes den samlede effektivitet af de vedtagne foranstaltninger for at få klarhed over den kritiske periode, hvilket vil sig den tid, det tager en mulig udøver at tilegne sig den beskyttede genstand og derefter komme ud igen.