Sprog / Websted

Languages

Change site

screen

Alle taler om ”Internet of things”

Den aktuelle digitale transformation ændrer forudsætningerne for alt, hvad vi gør, og påvirker alle brancher. Også inden for service management er der et stort potentiale for at lade digitale løsninger effektivisere leverancer og frigøre tid for servicemedarbejdere og servicebrugere.

Hvad betyder det for servicebranchen?

Hos Coor Service Management var vi tidligt ude med at indse to ting: Digitale serviceydelser bliver vigtigt inden for service management-branchen – og vi skal samarbejde med de rigtige partnere for at få adgang til eksisterende teknologi og viden om fremtidige teknologier. Et aktuelt eksempel er "Internet of Things" (IoT), som indebærer, at moderne sensorteknik integreres i serviceleverancen. Ved at indgå i et innovationsnetværk omkring Intels IoT Ignition Lab tester Coor, hvordan ny sensorteknologi kan anvendes på en intelligent måde.

­­Lige nu gennemføres et pilotprojekt på Coors hovedkontor, hvor sensorer testes i stor målestok. Projektet er et samarbejde mellem Coor, TeliaSonera, Intel og Yanzi. Fredrik Sandqvist er ansvarlig for Coors innovationsprogram og ser store fordele ved at kunne agere proaktivt på de oplysninger, som indsamles via forskellige tekniske løsninger.

– Vi tester forskellige typer sensorteknik på vores kontor for at kunne aflæse, hvornår vi skal fylde op med kopipapir eller papirhåndklæder, tømme affaldscontainere eller justere indeklimaet.

Teknikken har eksisteret længe, men det er først nu, den er ved at være så omkostningseffektiv, at den kan anvendes i større målestok. Coor har igennem en periode anvendt sensorteknik til at måle anvendelsesgraden i bestemte områder på arbejdspladsen. Disse oplysninger kombineret med interviews giver grundlag for beslutninger om, hvordan forskellige områder bedst kan anvendes. Denne serviceydelse findes allerede i dag som en færdigpakket løsning, Coor SmartUtilization, og anvendes af virksomheder, som vil optimere deres lokaleanvendelse før en flytning eller større lokaleændringer.

IoT er en af mange muligheder inden for vores branche, som vi nu forsøger at forstå og udnytte.

Fredrik Sandqvist, Innovationschef, Coor Service Management Group

Næste trin er at implementere IoT inden for ejendoms- og industriservice. Opkoblede bygninger, maskiner og udstyr giver bedre forudsætninger for at arbejde proaktivt med drift, vedligeholdelse og energioptimering. Ved at agere på de informationer, vi får, kan vi planlægge og udføre vores serviceydelser bedre, mere effektivt og mere bæredygtigt.

– Mulighederne og fordelene ved IoT er formentlig større, end vi selv forstår i dag. Den igangværende digitalisering er en stærk drivkraft i det, der kaldes den fjerde industrielle revolution, og den påvirker alle brancher og alle virksomheder. IoT er en af mange muligheder inden for vores branche, som vi nu forsøger at forstå og udnytte, siger Fredrik Sandqvist.

For at give et bedre billede af, hvordan vi reelt anvender IoT i dag, har vi udarbejdet en film, hvor Linnea, der er receptionist på Coors hovedkontor, viser, hvordan det fungerer der.

Se filmen her.