Sprog / Websted

Languages

Change site

Qr

Politiet opsætter 35.000 QR-koder

Med få tryk på telefonen kan alle politiets mere end 14.000 ansatte nu indberette alt fra opsætning af en whiteboardtavle, at printeren mangler printerpapir eller til, at der mangler kølevæske i en af politibilerne.

Politiet og Coor Service Management er gået i drift med det mest ambitiøse projekt af sin art i Danmark til dato. I samarbejde med Coor er der opsat 35.000 QR-koder på politiets mere end 230 bygninger samt 2.200 politibiler i landets 12 politikredse. Formålet er at gøre det nemmere for politiets ansatte at indberette interne opgaver. QR-koderne sidder på alt fra lokaler til kaffemaskiner og politibiler.

Tæt på brugeren

Målet med projektet er ifølge facilitychef i Rigspolitiet, Lasse Carlsson, at bringe servicen tættere på brugeren ved at tage et større udgangspunkt i deres dagligdag.

- Mange havde en fornemmelse af, at servicemedarbejderen var langt væk, og at det var besværligt at melde opgaver ind. Med det nye system gør vi bestilling af opgaver nemmere for medarbejderne, fortæller Lasse Carlsson.

Det nye system bliver således en ekstra kanal til at bestille og fejlmelde opgaver. Førhen skulle medarbejdere indberette fejl og mangler via Coors serviceportal på computeren, via mail eller telefonisk. Nu kan de nøjes med at tage deres smartphone frem og indscanne QR-koden, som sidder på den enhed, som henvendelsen drejer sig om.

Koderne er unikke, så systemet ved med det samme, hvad henvendelsen drejer sig om, og hvem der indberetter den. Brugeren får en liste med mulige henvendelsestyper, og kan herefter indberette med et enkelt tryk. Herefter modtager brugeren en kvittering.

Systemet har været under opbygning siden november, og er i dag klar til brug. Sidste år blev der kørt et pilotprojekt, som viste tydelige tegn på, at hele processen blev nemmere for brugeren.

Opsætningen af QR-koderne er sket på kun to måneder, og det er lidt af en bedrift, når man tager projektets kompleksitet i betragtning.

Toke Platz, Kontraktchef, Coor Service Management

Afstemning af forventninger

I fremtiden bliver app'en udvidet med informationer om serviceniveauerne, så når brugerne scanner en QR-kode, får de information om den service, de kan forvente samt oplysninger om, hvorvidt en kollega allerede har foretaget samme henvendelse.

- Vi vil gerne informere brugerne så godt som muligt ved at gøre informationerne mere tilgængelige for dem. Det er vores erfaring, at der kan opstå frustration og misforståelser, når brugerne ikke er tilstrækkelig informeret om, hvilket serviceniveau de kan forvente. Samtidig giver det mere ro, når man kan se, at en opgave er indberettet, og hvornår man kan forvente den er løst. Disse to forhold skal vores projekt også være med til at afhjælpe på sigt, forklarer Lasse Carlsson.

Det største af sin slags

Toke Platz, kontraktchef, Coor Service ManagementOpsætningen af QR-koderne er sket på kun to måneder, og det er lidt af en bedrift, når man tager projektets kompleksitet i betragtning, fortæller kontraktchef i Coor, Toke Platz, der på leverandørsiden har været ansvarlig for projektet.

- Vi har opsat mere end 35.000 QR-koder, som har et sæt rapporteringsmuligheder lagt ind i en stor database, der sikrer sammenhæng mellem QR-koden og den fysiske genstand, den sidder på," forklarer han.

Hvis du vide mere om Coors arbejde med QR-koder

Kontakte Toke Platz, kontraktchef hos Coor Service Management i Danmark, på +45 5336 5829.
toke.platz@coor.com