Sprog / Websted

Languages

Change site

Coor kundetilfredshedsundersøgelse

Mere tilfredse kunder - nu skal vi anstrenge os endnu mere

I Coors kundeundersøgelse fra 2015 steg tilfredsheden blandt kunderne, dog ikke helt op til Coors målsætning. I september modtager Coors kunder kundeundersøgelsen for 2016.

– Vores kunder er mere tilfredse end før, og vi er på rette vej. Vi vil nu lægge os yderligere i selen og satse på at blive bedre på de områder, som vores kunder har udpeget, siger driftsdirektør i Coor Danmark, Andreas Lövgren.

I kundeundersøgelsen fra 2015 deltog i omegnen af 800 kunder fra alle nordiske lande. Her steg kundetilfredshedsindekset sammenlignet med den forrige måling, som fandt sted i 2013.

For Coor er det vigtigt at gennemføre en koncerndækkende undersøgelse på en struktureret og ensartet måde, herved får vi viden om, hvad kunderne mener om Coors service. I undersøgelsen måles blandt andet servicekvalitet, relationen til Coors kontaktpersoner og oplevelsen af Coor som serviceleverandør. Resultaterne ligger til grund for, hvordan Coor udvikler og forbedrer virksomhedens serviceleverance og partnerskab med kunderne.

– Vi er stolte over at have tilfredse kunder, men samtidig er vi ikke helt tilfredse, så længe vi kan blive bedre. Det er en løbende proces, og som serviceleverandør må vi aldrig stille os tilfredse. Vi er glade for, at vores kunder giver os feedback, siger Andreas Lövgren. 

Vi er stolte over at have tilfredse kunder, men samtidig er vi ikke helt tilfredse, så længe vi kan blive bedre.

Andreas Lövgren, Driftsdirektør i Coor Danmark

Parallelt med kundeundersøgelsen gennemfører Coor en medarbejderundersøgelse for at måle, hvordan medarbejderne oplever Coor som arbejdsgiver og deres nærmeste overordnede. Også medarbejderindekset og lederskabsindekset steg i Coor-koncernen i 2015.

– Gode chefer, som kan lede de daglige aktiviteter og bidrage til, at medarbejderne føler sig motiverede, er nøglen til at skabe velfungerende serviceleverancer, afslutter Andreas Lövgren.

Kontakt for mere information