Sprog / Websted

Languages

Change site

Ylva Berg

FM goes digital

Det er en kunst at navigere rigtigt i det digitale paradigmeskifte, som finder sted i dag. På IT-siden er løsningerne nu så smarte, billige og enkle, at de kan udnyttes inden for flere områder. Hvordan påvirkes FM-branchen? Vi tog en snak med Ylva Berg, der er CIO hos Coor, for at forstå mulighederne – og udfordringerne.

Man mærker tydeligt, at Ylva Berg har styr på det sidste nye inden for sit felt. På et kvarter har Ylva nået at nævne begreber som ”internet of things”, ”big data”, ”analytics”, ”tracking”, ”personalization” og ”customer digital journey”. Men hvordan har det noget med FM at gøre?

– Det er en stor udfordring for alle virksomheder at forstå, hvordan ny teknik kan effektivisere og forbedre virksomheden i dag. En stor del af udviklingen drives af innovationer inden for IT. Der er i princippet mulighed for at effektivisere alle typer virksomheder med digitale løsninger, både i produktionen og i støtteprocesser, administration, distribution, logistik og markedsføring/salg, siger Ylva Berg, der er CIO hos Coor.

Ylva Berg har arbejdet hos Coor i otte år. Hun synes, at Norden følger godt med, når det handler om digital modenhed, og at FM-branchen er på samme niveau. En af de store drivkræfter er øgede krav fra kunderne.

– Mange af vores kunder er langt fremme i deres måde at tænke på og stiller store krav, også til os som serviceleverandør. Alle store FM-aktører i Norden tænker lige nu på, hvordan digitalisering og ny teknik kan benyttes i større stil. For Coors vedkommende føles det ekstra vigtigt, eftersom vi har en udtalt ambition om at tilbyde den mest udviklede FM-leverance på markedet. En faktor, som gavner os, er, at vi er relativt hurtige til at reagere og er en forandringsvillig virksomhed med en stærk forbedringskultur. Konstant fokus på udvikling af vores virksomhed ligger i vores dna, og det letter omstillingen til den nye digitale virkelighed.

IT er et strategisk værktøj, som, hvis det bliver brugt rigtigt, kan bruges i firmaets forretnings- og virksomhedsudviklingsarbejde.

Ylva Berg, CIO hos Coor

En af de sværeste opgaver for en CIO er at foretage de rigtige prioriteringer – og en fejlsatsning kan få fatale følger. I de seneste år har IT-funktionen hos Coor været knyttet til den operative del af virksomheden og været placeret højt på ledelsens agenda, hvilket har været en succesfaktor for Coors udviklingsarbejde inden for IT-området.

– IT er et strategisk værktøj, som, hvis det bliver brugt rigtigt, kan bruges i firmaets forretnings- og virksomhedsudviklingsarbejde. For at kunne bidrage på den rigtige måde skal vi dog have indgående forståelse for kundernes og virksomhedens behov og ud fra dette skabe de rigtige løsninger. IT-funktionen kan derfor ikke isoleres, men skal samarbejde tæt med virksomheden og forretningen og ses som en naturlig og integreret del.

Det er heller ikke muligt at navigere rigtigt uden at samarbejde med aktører uden for firmaet. Coor søger hele tiden efter nye samarbejder og tester nye løsninger med eksterne eksperter, kunder og leverandører. Ylva Berg taler om Coors ”innovationsøkosystem”, som er hele det eksterne og interne netværk, hvor nye idéer opfanges og testes.

Coors digitale udviklingsarbejde sker i princippet inden for to områder – dels med fokus på at udvikle Coors udbud og kundeløsninger, dels at effektivisere og forbedre de interne processer. Der arbejdes i øjeblikket med et antal udviklingsområder, som bedømmes at være interessante. Et eksempel er, hvordan Coor kan give sine slutbrugere, altså kundernes medarbejdere, en bedre oplevelse gennem mere lokkende og personaliserede digitale grænseflader. Andre eksempler er, hvordan systemer kan kobles sammen og kommunikere med hinanden (”Internet of Things”), hvordan data og viden kan pakkes samt deles med kunderne og samarbejdspartnere (”Big Data” og ”Analytics”).

Når det gælder forbedringer af de interne processer, fokuseres der lige nu på at optimere opgavehåndterings- og indkøbsprocesserne. Et stort og gennemgribende arbejde er for nylig blevet gennemført ved at automatisere rettighedsprocesserne, som spænder over både HR- og IT-processer.

– Vi har en tydelig plan for vores udviklingsarbejde, men det er vigtigt, at vi har en fleksibel holdning og tilpasser planen i takt med, at der opstår nye behov og nye muligheder. I en foranderlig verden kan man ikke låse sig inde. Timing og prioritering er også vigtige faktorer. Vores grundfilosofi er aktivt at overvåge og udforske ny teknologi i bred skala for at kunne implementere serviceløsninger, som skaber virksomheds- og forretningsfordele.