Sprog / Websted

Languages

Change site

Ny bygningsteknologi reducerer energiforbruget markant hos VELUX Gruppen

42 real-time energimålepunkter afløser håndskrevne skemaer over energi-forbruget på hovedkontoret i Hørsholm. Coor har stået for planlægningen, og IQ Energy Nordic har leveret teknologien, der sikrer VELUX Gruppen en samlet årlig energibesparelse på ca. 8% af det totale energiforbrug og 20% alene på ventilationssystemerne.

Årets fjerde kvartal er højsæson for CSR-rapporter og grønne regnskaber. Det giver for mange virksomheder anledning til at give energiforbruget et servicetjek og se nærmere på mulighederne for at optimere energiforbruget.

Dels fordi myndighedernes krav til dokumentation af energiforbrug og CO2-udledning øges. Dels fordi virksomhederne ser store muligheder i at reducere den del af omkostningsbasen, der ikke skaber værdi og i stedet investere pengene i medarbejdere og forretningsudvikling. Og endelig er det for mange virksomheder et konkurrenceparameter over for markedet og kunderne, der i stigende omfang vælger leverandører, der tænker klima, miljø og bæredygtighed.

Derfor er det naturligt, at vi selv går foran omkring energioptimering i egne bygninger.

Eric Martin, senior director for Global Facilities, VELUX Gruppen

Mål om 50% energireduktion

En af de virksomheder, der nøje følger den teknologiske udvikling, og som konstant er på jagt efter optimeringsmuligheder, er VELUX Gruppen, der er blandt verdens førende producenter af lavenergi vinduer og døre.

- Vi udvikler jo løsninger, der inden for deres virkefelt bidrager til at reducere energiforbruget i bygninger. Derfor er det naturligt, at vi selv går foran omkring energioptimering i egne bygninger, siger Eric Martin, senior director for Global Facilities i VELUX Gruppen.

VELUX Gruppen har lagt en ambitiøs 2020-plan, der sigter mod at reducere virksomhedens energiforbrug med 50% i forhold til 2007. Som en del af planen er der på hovedkontoret i Hørsholm nu opsat et Eniscope real-time energy management system, som døgnet rundt overvåger kritisk og energiforbrugende udstyr.

- Det er jo ikke kun vores medarbejdere, der skal tænke grønt i deres adfærd for eksempel med at lukke vinduer og slukke for strømmen. Som virksomhed skal vi også investere i systemer og teknologiske løsninger, der medvirker til at opnå de ambitiøse mål, vi har sat, understreger Eric Martin.

Adfærdsændring og ny teknologi

I 2014 indgik VELUX Gruppen et samarbejde med Coor, der på nordisk plan har ansvar for driften af op mod 20 mio. kvadratmeter offentligt og privat erhvervsbyggeri. Efter gennemgang af ejendomsporteføljen hos VELUX Gruppen kunne Coor opstille en række anbefalinger til optimering af hovedkontoret i Hørsholm.

- En ikke ubetydelig del af en ejendoms energiforbrug kan reduceres ved ændringer i medarbejdernes adfærd. Det skal naturligvis adresseres, for her ligger der helt gratis gevinster både for virksomheden og miljøet. En anden del af resultaterne kan i dag skabes effektivt og relativt billigt gennem intelligent teknologi og bygningsstyring, hvor der er kommet helt nye muligheder på markedet, siger divisionschef Thomas Fog fra Coor Property, der blandt andet står for bygningsdrift og energioptimering hos Coors kunder.

Klassisk udfordring i ældre bygninger

Udfordringerne og vilkårene hos VELUX Gruppen adskilte sig principielt ikke fra mange andre ældre bygninger, hvor Coor bliver bedt om at bistå med driftsoptimering. Forbrugsdata samles i en eller to centrale målere, der leveres af forsyningsselskabet. Derfor sidder både ledelse og rådgivere med historiske og udifferentierede data til rådighed, når der skal vurderes, hvor der kan optimeres.

- Udfordringen er, at én måler monitorerer det samme energiforbrug for f.eks. syv ventilationsanlæg, et it-serverrum, lys og kantinen. Dermed ved man ikke, hvad der bruges på hver enhed. Det giver især udfordringer for C20-segmentet, hvor virksomhederne skal kunne dokumentere de økonomiske omkostninger af den miljømæssige belastning. Og afregner man ikke afgifter korrekt, kan der vanke bøder i millionklassen, så det er vigtigt at have styr på ledelsesrapporteringen, fortæller Sigurd Nielsen, der er driftschef hos Coor med ansvar for VELUX-kontrakten på Sjælland.

Moderne Energy Management teknologi afløser håndskrevne skemaer

De månedlige manuelle aflæsninger af energiforbruget på hovedmålere gav en vis indsigt omkring forbruget, men slet ikke nok til at kunne udføre professionel energiledelse og komme i mål med de ønskede besparelser på energiforbruget.

- Vi opsatte derfor et Eniscope energy management system med 42 målepunkter på VELUX Gruppens' hovedkontor i Hørsholm. De melder på hver deres område data ind, hvor vi sekund for sekund kan monitorere forbruget og om nødvendigt reagere lynhurtigt på uhensigtsmæssigheder og afvigelser. Herudover kan medarbejderne via et online dashboard konstant følge med i energiforbruget, hvilket bidrager til en grønnere omstilling hos dem, da de herigennem tænker mere over deres adfærd i dagligdagen, fortæller Sigurd Nielsen.

Tilbagebetalingstid på under 12 måneder

På få måneder er der ved hjælp af data fra Eniscope-systemet fundet besparelser på ca. 70.000 kWh. Det svarer til 115.000 kroner om året, hvilket giver en tilbagebetalingstid på Eniscope-systemet på under et år, understreger teknisk direktør Jesper Kjærulff fra IQ Energy, der har leveret det Energy Management System, som Coor har implementeret hos VELUX Gruppen.

Udover at bidrage til energioptimering kan Eniscope-systemet automatisk omregne kWh til kroner og CO2. På den måde har ledelsen den dokumentation, de skal bruge til både det almindelige og grønne regnskab.

- Eniscope-systemet er ikke kun et energioptimeringssystem, men et ledelsesværktøj, der kan bidrage til at styrke virksomhedens arbejde med klima, CSR og miljø med afsæt i en business-case, der viser en tilfredsstillende ROI, fortæller Jesper Kjærulff fra IQ Energy.