Sprog / Websted

Languages

Change site

Rikard Wannerholt

1 + 1 = 3

I december 2012 erhvervede Coor servicefirmaet Addici. Nu foregår der et intensivt arbejde med at skabe en ny fælles platform, baseret på de bedste og smarteste løsninger inden for de to firmaer.

Rikard Wannerholt, tidligere administrerende direktør for Addici og nu direktør for virksomhedsudvikling i Coor koncernen, ser ikke kun mulighederne i det nye firma, men også nødvendigheden af samarbejdet for at være branchens førende i Norden.

− Inden for it-branchen forstod man tidligt, at det ikke er muligt at sidde i sit eget værelse og udtænke de bedste løsninger. Tværtimod tænkte man i økosystemer – at dele viden og drivkraft med samarbejdspartnere. Inden for det nye Coor skaber vi nu en endnu bedre leverance og et endnu bedre tilbud, når vi gør brug af hinandens styrker.

Addici har traditionelt set haft mere succes hos mellemstore kunder. Coor har en tydelig ambition om at vokse blandt andet i det segment samt at blive endnu bedre til serviceudvikling.

− De nye forudsætninger tillader os at indarbejde nye spændende tilbud i eksisterende koncepter. Det kan indebære, at vi tager et helhedsansvar for en sikkerhedsløsning, overvågning, teknik og synergier i forhold til facility management-leverancen, f.eks. ved at alle vores medarbejdere er sikkerhedsuddannet og ikke kun de som arbejder med sikkerhed, siger Rikard Wannerholt.

Visionen er at blive Nordens bedste servicevirksomhed, og målsætningen er at forøge antallet af fællesnordiske leverancer. Ifølge Rikard Wannerholt er flere og flere virksomheder modne til at bruge samme serviceleverandør i alle de nordiske lande.

− Coor har flere eksempler på kunder, som har taget skridtet til at koordinere flere lande i deres leverance. Drivkraften er ofte, at udvikling og forbedringer nemt kan anvendes i alle kundens lokaliteter, samt at man får samme niveau på servicen uanset land.

Visionen er at blive Nordens bedste servicevirksomhed, og målsætningen er at forøge antallet af fællesnordiske leverancer.

Rikard Wannerholt, Direktør for virksomhedsudvikling, Coor

Serviceudvikling er en vigtig grundsøjle i Coors virksomhed. Nu forøges både bredden og dybden, hvilket både kunderne og Coor ser positivt på. Kunderne efterspørger forbedringsforslag, og det er noget, som Coor har arbejdet struktureret med i lang tid.

− Addici og Coor ligner i grunden meget hinanden. Vi er begge kundeorienterede i vores måde at tænke og organisere os på. I kundegrænsefladen vil kunderne kunne genkende sig selv. En forskel er, at Coor har arbejdet mere med analyse og management, medens Addici har haft et større fokus på serviceoplevelsen. Når de to verdener forenes, kommer Coor til at lægge overliggeren højere for facility management-branchen. Den udviklingskraft har vi nu.

Som førende på markedet er Coor i Norden også brancheudviklende. Når to firmaer slår deres styrker sammen, kan man pludselig se på serviceleverancer fra andre synsvinkler, og styrke sine tilbud med nye ideer, opstået af uventede synergier.

− Serviceindustrien og især facility management-branchen er i sin vorden. Der er mange muligheder, som ikke er kommet ud på markedet endnu. Vi er rustede til det næste skridt. Nu former vi facility management-branchen, siger Rikard Wannerholt.

Vil du vide mere om Coors og Addici kompetencer?

Kontakt Rikard Wannerholt, Direktør for virksomhedsudvikling
rikard.wannerholt@coor.com
Tel +46 702-36 44 51