Sprog / Websted

Languages

Change site

Markus Danielsson

En million bolde i luften

Ca. 1 million opgaver om året. Det er, hvad Coor tager imod, udfører og tilbagemelder. Herudover lover man forbedringer og effektiviseringer i hver enkelt kontrakt. Det kræver kontrol for at lykkes. Og boldøje.

Coor har i nogle år været i gang med at indføre mere professionel styring i form af en fælles proces for, hvordan man leverer service til kunderne. Ifølge Markus Danielson, som er produktansvarlig hos Coor Sverige, er det i bund og grund meget enkelt, men samtidig afgørende for, at man kan skabe effektive opgaver af god kvalitet.

− Helt enkelt sagt modtager vi et behov fra en kunde, som vi handler ud fra, tilbagemelder og tager betaling for. Med mere professionel styring kan vi forbedre og effektivisere kvaliteten af alt, vi foretager os. Vi får bedre opfølgning og analyser, samtidig med at vi kan have en bedre dialog med vores kunder.

Fælles og klare processer giver en god kontrol over udført service samt bedre check på de objekter og bygninger, der indgår i en leverance, og omkostningsdriverne i en leverance. En klarere proces med en god planlægning betyder også, at man kan reducere behandlingstiden og opnå en bedre udnyttelsesgrad for Coors interne ressourcer (både medarbejdere og virksomhed), hvilket i sidste ende reducerer de samlede omkostninger.

− De udviklingsmæssige tiltag, vi har taget ud fra en fælles platform, kommer alle kunder til gode. Når vi arbejder på samme måde, kan vi sammenligne den service, vi yder til forskellige kunder. Sammenligninger er ikke interessante, hvis man arbejder meget forskelligt. Det er vores opgave at turde udfordre den eksisterende leverance og finde nye muligheder, siger Markus Danielson.

Der er åbenbare stordriftsfordele ved at arbejde på samme måde, og man kan f.eks. holde system- og procesomkostningerne nede. Men frem for alt, så køber Coor så mange ydelser og materialer, at aftalerne med leverandørerne bliver meget fordelagtige.

Ét af de vigtigste værktøjer er analyseredskabet. Vi har samlet fakta om kundens leverance, og kan lave en analyse af, hvad der driver omkostningerne, og hvad vi kan gøre for at reducere dem.

Markus Danielson, Produktansvarlig, Coor i Sverige

− Med detaljestyring ved indkøb får vi mulighed for at udarbejde gode analyser, og kan derfor opnå en helt anden handlekraft i forhold til leverandørerne. Det giver os også mulighed for at styre vores indkøb i retning af den rigtige leverandør og til den rigtige pris.

Udover fælles processer og talværdier indfører Coor også styring af flere lokationer ved hjælp af et operativt driftcenter. Driftcenteret styrer arbejdsstyrken for at kunne udføre en opgave så hurtigt og effektivt som muligt. I driftcenteret har man et fugleperspektiv, og kan f.eks. sende en tekniker ud til andre opgaver i samme område.

− Det er lidt som at lægge et puslespil, hvor brikkerne hele tiden ændrer sig. Driftcenterets opgave er dels at sikre den mest effektive helhedsplanlægning og dels at sikre, at hjælpen når hurtigt frem. Det hjælper os også med at udnytte synergier, eftersom vi kan anvende medarbejderne mere effektivt i en given region.

Ifølge Markus Danielson bidrager de nye processer til, at man kan arbejde aktivt med forebyggende instanser.

− I stedet for at rykke ud, når elevatoren sidder fast, yder vi kontinuerlig service. Ved at arbejde proaktivt reducerer vi faktisk udgiften for elevatorens samlede levetid.

Hos Coor arbejder man med at indføre nye driftsformer, der understøttes af forskellige hjælpemidler og værktøjer. En ejendomstekniker er f.eks. udstyret med en smartphone, så vedkommende ikke behøver køre tilbage til kontoret for at afrapportere. Til visse opgaver bruger man RFID-tags* for at kunne følge op på leverancen, noget man vil kunne anvende på flere områder i fremtiden. QR-koder** skal sætte skub på, når nogen vil lave en fejlmelding, og en elevator skal ved hjælp af diagnostik selv kunne sende en meddelelse, når der er brug for service.

− Ét af de vigtigste værktøjer er analyseredskabet. Vi har samlet fakta om kundens leverance, og kan lave en analyse af, hvad der driver omkostningerne, og hvad vi kan gøre for at reducere dem. Med fakta så ved vi, at vi ikke famler i blinde, men kan gøre en konkret forskel.

Vil du vide mere om Coors nye proces for levering af services?

Så kontakt Markus Danielson, som er change manager hos Coor Group i Sverige på markus.danielson@coor.com eller +46 8 553 959 66.

* Radio Frequency Identification (RFID) er en automatisk identificeringsmetode, som fungerer ved opbevaring og fjernmodtagelse af data ved brug af anordninger kaldet RFID tags.

** QR Code er en form for todimensionel "streg"-kode – også kaldet en matrixkode.