Sprog / Websted

Languages

Change site

Cleaning

Målet er nul

Coors koncernledelse har fastlagt en målsætning om nul arbejdspladsulykker. Som en ansvarlig arbejdsgiver skal Coor sikre, at alle medarbejdere har det godt efter arbejdsdagens ophør. Et ansvar vi ser på med største alvor.

− Coor har mange kunder med høj sikkerhedsbevidsthed, og i netop disse serviceleverancer har Coors arbejde med sikkerhed altid været højt prioriteret. Nu løftes barren for alle Coors medarbejdere med en ny sikkerhedsplatform på koncernniveau, siger Mikael Karlsson, der er ansvarlig for HSEQ-spørgsmål (sikkerheds-, miljø, sundheds- og kvalitetsstyring) hos Coor.

Innovation og udvikling har altid været centrale drivkræfter hos Coor. Og det er frem for alt egne initiativer, understøttet af Coors store kundebase, som har drevet udviklingen af den nye sikkerhedsplatform. Selskaber som Borealis, Statoil, Volvo AB, EON, Fortum og Sandviken, som er blandt markedslederne, når det handler om sikkerhed på arbejdspladsen, stiller høje krav til deres leverandører.

− Jeg vil gerne understrege, at det handler om samarbejde. Vores kunder har oftest fuld transparens i deres sikkerhedsarbejde, og i udviklingen af Coors egen platform bruger vi dem som sparringspartnere og referencer. Sammen når vi længere, og vi har alle samme mål – at minimere og forebygge antallet af arbejdspladsulykker, siger Mikael Karlsson.

I og med at Coors serviceløsninger udføres i kundernes lokaler og områder, varierer risiciene også for vores ansatte, og det er denne vurderede risikokompleksitet, som sætter rammerne for Coors sikkerhedsarbejde. Hos Coor har vi dog en fælles platform, som angiver den laveste standard for alt sikkerhedsarbejde. Alle medarbejdere skal føle sig trygge, uanset hvor man arbejder.

− Vi samarbejder med vore kunder, når det handler om sikkerhed, og ofte matcher vi hinanden. Nu, hvor vi arbejder ud fra Coors nye sikkerhedsplatform, øges både vores erfaring og værdien over for kunder, medarbejdere og virksomheden generelt, siger Mikael Karlsson.

Alle medarbejdere skal føle sig trygge, uanset hvor man arbejder.

Mikael Karlsson, HSEQ-ansvarlig, Coor

En tydelig trend er, at selv virksomheder uden for den traditionelle industribranche, der ellers længe har ligget helt i front, begynder at efterspørge systematiske arbejdsmetoder, når det handler om sikkerhed på arbejdspladser. Det er oftest virksomheder, som selv arbejder strategisk med bæredygtighed og miljø, fx Telia, Vasakronan, ICA, Ericsson, NCC og Skanska, og som gerne sætter en høj barre for dem selv inden for alle dele af virksomheden.

− En tydelig sikkerhedskultur øger vores tiltrækningskraft som servicevirksomhed, både hos arbejdstagere og samarbejdspartnere, siger Mikael Karlsson.

Som altid i forbindelse med forandringsarbejde starter ny adfærd længst oppe i kæden. Tydelig ledelse sætter dagsordenen for hele virksomheden. For Mikael Karlsson handler det om omtanke.

− Vi skal øge bevidstheden hos medarbejderne om deres adfærd. Vi skal tale om sikkerhedskultur, og hvad det indebærer. Men frem for alt skal vi turde sige til, hvis nogen ikke opfører sig, som vi er blevet enige om. Vi skal tage hånd om hinanden.

Coors sikkerhedsplatform bygger på alt fra gode ledelsesvaner og -adfærd til opfølgning og analyse, organisation og netværk samt rutiner og instruktioner. Opfølgning og analyse er utrolige vigtige elementer, hvis vi skal kunne gruppere de største risici og mest almindelige ulykker for efterfølgende at kunne forhindre dem.

− Det handler meget sjældent om manglende rutiner og instruktioner, men af forskellige årsager vælger man nogle gange ikke at følge dem. Så det er alles ansvar at sikre, at de bliver fulgt, siger Mikael Karlsson.

Hvordan når Coor målsætningen om at reducere antallet af arbejdsrelaterede ulykker?

  • Vi har etableret en tydelig arbejdsmetode i hele koncernen, hvor rapportering og analyse skal ske regelmæssigt. Hvert kvartal sammenlignes resultaterne på et overordnet niveau og behandles i koncernledelsen, hvor de analyseres og diskuteres.
  • Parallelt er der aktiviteter i koncernen, som spænder fra undervisning til aktivering, for successivt at højne niveauet, når det handler om viden og bevidsthed.
  • Vi arbejder tværfunktionelt inden for koncernen med sikkerhedsspørgsmål, sammenlignet med andre virksomheder, og ser på "best practice". Vi deler med hinanden, og det bidrager til et fælles perspektiv og fælles adfærd.
Mikael Karlsson

Mikael Karlsson

HSEQ-ansvarlig