Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

Millennials stiller krav til den moderne arbejdsplads

Enhver, der ønsker at tiltrække engagerede medarbejdere, skal tænke længere end blot løn og betingelser. I dag er der stigende krav til, at den moderne arbejdsplads har mennesket i centrum. Silicon Valley har skubbet grænserne for, hvad de ansatte forventer af en arbejdsgiver, siger Sanna Edmundsson, arbejdspladsstrategiker hos Coor.

Moderne arbejdsplads for årtusinder | Coor

"Millennials" eller "Generation Y" er mennesker, som er født omkring årtusindskiftet. Millennials er vokset op i en foranderlig verden med hastig udvikling i teknologien, der definerer mulighederne inden for medier og kommunikation samt de forventninger og prioriteter, vi gør os i livet. Uanset hvilken branche der tales om, så er succes baseret på medarbejderne. Det er i høj grad virksomhedens ansatte og mangfoldigheden i deres ​​individuelle erfaringer og personligheder, som virksomhedens resultater hviler på. Derfor er det også afgørende for en ambitiøs virksomhed, at det fysiske arbejdsmiljø konstant moderniseres, således at der skabes en en kultur, hvor de ansatte har det godt.

- Der er ingen modsætninger mellem virksomhedens værdiskabelse og øget velbefindende hos medarbejderne. Disse går hånd i hånd, siger Sanna Edmundsson.

Hos Coor ser vi, at selve arbejdspladsen samt de ansattes trivsel har en stigende betydning, når virksomheden søger nyt personale. I dag stilles der krav til kontorer, der er bæredygtige, moderne og fremmer et godt arbejdsmiljø, som fordrer en sundt arbejdsliv hos de ansatte.

- Arbejdslivet har udviklet sig, og ikke kun positivt, hvis vi ser på samfundet som helhed. Vi arbejder mere, mens pladsen til bedring er blevet mindre, hvilket ikke mindst mærkes i det faktum, at flere og flere mennesker lider af udbrændthed og stress. Derfor stiger kravene til mulighederne for at skabe en sund balance på arbejdspladsen også, udtaler Sanna Edmundsson.

Det kan delvist handle om at fjerne tidstyve som besværlig teknologi og unødvendige møder. I stedet skal vi have mulighed for at tage en pause, hvor vi kan lufte hovedet og afstemme, at kroppen har det godt. Konkret kan det handle om at skabe muligheden for at bevæge sig rundt på arbejdspladsen. Det kan eksempelvis være at arbejde på en stol, som man kan forblive aktiv på, eller endda mere avancerede løsninger.

- Lige nu tester vi for eksempel VR-briller, der giver hjernen mulighed for at slappe af og få ny energi. Det er spændende at bruge teknologisk udvikling til at ændre og forbedre adfærd, men det er vigtigt at forstå, hvor selve værdien er, for det skal ikke bare være teknologi for teknologiens skyld. Vi har også testet ting som at arbejde på en motionscykel og stole med pedaler. Det skal øge blodtilstrømningen i kroppen og hjernen, og dermed give gode effekter på produktiviteten. Det er værd at teste, men vi tror mere på at lade vores krop og hjerne gøre én ting ad gangen, siger Sanna Edmundsson.

Mange af de nye ideer kommer fra Silicon Valley, hvor virksomheder som Google og Facebook har taget føringen. Tanken er at skabe kontorer, der fokuserer på medarbejderoplevelse, trivsel og sunde værdier - en kultur, der passer til Millennials.

Dette går hånd i hånd med, at medarbejdere stiller større krav til den virksomhed, de arbejder for, såvel som til selve arbejdspladsen, om at være bæredygtig.

Fokus er skiftet fra grønne bygninger og affaldshåndtering til mere økonomiske diskussioner om øget samarbejde, aktivitetsbaserede arbejdspladser og bæredygtig forvaltning.

Hos Coor drives forandringsprocesser således, at alle på arbejdspladsen er involveret. Målet er at skabe et bredt engagement. Sanna Edmundsson understreger dog, at ændringer ikke kan implementeres som et enkelt isoleret projekt.

- Det er vigtigt at se på det som en samlet proces. Når en proces kan tage højde for, at forandringer kræver tid, så kan vi virkelig tale om en bæredygtighed på arbejdsplads